Bugunkilicdaroglu.com sitesinin sansürlenmesine son verildi

BUGÜNKILIÇDAROĞLU.COM (www.bugunkilicdaroglu.com) SİTESİNE UYGULANAN ERİŞİM ENGELLEME KARARI MAHKEME KARARI İLE KALDIRILDI, SİTENİN SANSÜRLENMESİNE SON VERİLDİ.

20 OCAK 2011 (ANKARA/İSTANBUL) –CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlarının hukuki girişimi ile Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 28.09.2010 gün ve Değişik İş 2010/1155 sayılı kararı ile BUGÜNKILIÇDAROĞLU.COM (www.bugunkilicdaroglu.com) sitesine erişim engellenmişti.

Erişime engellenen sitenin sahibi Timur Manisalı’ın avukatı Ayşe Altıparmak tarafından 03 Aralık 2010 tarihinde yapılan itiraz sonrasında Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi, erişim engelleme kararını D. İş No. 2011/30 sayı ve 06.01.2011 tarihli kararı ile kaldırmıştır.
İtiraz dilekçesinde Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9. Maddesine dayanarak erişim engelleme kararı vermesinin mümkün olmadığı belirtilmiş ve kararın YOK HÜKMÜNDE olduğu için kaldırılması talep edilmiştir.

İtiraz dilekçesinde ayrıca site sahibinin ifade özgürlüğünün ağır bir şekilde ihlal edildiği belirtilmiş, http://www.bugunkilicdaroglu.com sitesinde kaleme alınan ve Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin erişim engelleme kararına konu olan yazıların tamamının tedbir talebinde bulunanın icraatlarına yönelik olduğundan, söz konusu sitede yer alan ve erişim engellemeye sebep olan yazıların politik söylem niteliğinde olduğu açıklanmıştır.

İtiraz dilekçesinde, sitenin erişime engellenmesi için başvuruda bulunanların iddialarının aksine site sahibi tarafından kaleme alınan yazıların hiç birinde Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret edilmediği ve “3. şahıslara karşı haksız ve hukuka aykırı saldırılarda bulunabileceği” ve CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kişilik haklarının ihlal edilebileceği iddiasının yersiz olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle, bahsi geçen yazıların basının haber verme ve haber alma sınırları ve siyasi tartışma özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği dilekçede açıklanmıştır.

Bu itirazları haklı bulan Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi kararında da “Haksız saldırının ne olduğu talep eden vekilinin dilekçesinde belirtilmemekle birlikte 9. maddeye göre hakları ihlal edilen şahıs ancak bu yayının içerikten çıkarılması için talepte bulunabilir” denilerek www.bugunkilicdaroglu.com sitesinin 5651 sayılı Yasanın 8. maddesinde belirtilen eylemleri gerçekleştirmediği bu nedenle erişimin engellenmesine dair kararın yasaya aykırı olduğu saptanmıştır.

Erişim engelleme kararının kaldırılmasını değerlendiren site sahibi Timur Manisalı yaptığı açıklamada “Eleştiri sınırlarını aşmayan politik söylem niteliğindeki yazılarım Kemal Kılıçdaroğlu’nun şikayeti sonrasında mahkeme kararı ile 3,5 ay boyunca sansürlenmiştir. Hükümetin İnternet sansür politikasını ve Türkiye’deki sansür uygulamalarını eleştirmesi gerekirken vatandaşın ifade özgürlüğünü kısıtlama girişimleri asla kabul edilemez. Sansürletmek ve engellemekten ziyade Bugunkilicdaroglu.com sitemden en fazla faydalanması gereken lider de Kemal Kılıçdaroğlu’dur.”

Timur Manisalı vekili Av. Ayşe Altıparmak özellikle ifade özgürlüğüne müdahale niteliğindeki başvuruları mahkemelerin daha dikkatli değerlendirmesi gerektiğini ve site sahiplerine savunma hakkı verilmeden acele verilen kararların ancak sansür olarak tanımlanabileceğini belirtti.

BUGÜNKILIÇDAROĞLU.COM (www.bugunkilicdaroglu.com) sitesinin açılması için hukuki mücadele sürecine katkıda bulunan Cyber-Rights.Org.TR “sadece iktidarın değil aynı zamanda muhalefette siyaset yapanların da siyasi ifade özgürlüğünün kullanılması karşısında daha hoşgörülü olması demokrasi için bir zorunluluktur. İnternet kullanımının siyasi önemini vurgulayan bir siyasetçi olan CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan da beklenen budur” değerlendirmesinde bulundu.