Roboski AİHM Başvurusu Metni ve Basın Açıklaması

17 Mayıs 2018 tarihinde AİHM tarafından Roboski katliamı ile ilgili Selahattin Encu/Türkiye (no. 49976/16) ve diğer 275 başvuru kabul edilemezlik kararı ile reddedildi. Encu/Türkiye karar metnine Fransızca olarak erişmek mümkün.

Kararın yayımlanması sonrasında kabul edilemezlik kararıyla iki farklı görüşün ön plana çıktığı görülüyor. Bir görüş, AİHM’in doğru karar verdiği, sorumluluğunun AYM’ye belgeyi süresinde sunmayan avukatta olduğunu söylüyor. İkinci görüş ise her ne olursa olsun AİHM’in bu davaya bakması gerektiğini ileri sürüyor.

Öncelikle ifade edelim, AYM başvurusunu biz yapmış değiliz. O nedenle oradaki eksikliği açıklama hak ve ödevi bize ait değil. Bununla birlikte, yaptığımız başvuruda AİHM’in neden bu eksikliği ret sebebi saymadığını ayrıntıları ile açıkladık. Bu açıklamaların mevcut tartışmaya da ışık tutacağını düşünüyoruz. Ne yazık ki AİHM kararında bu argümanlardan tek satır bile bahsedilmiyor. Ulusal mahkemelerin gerekçesiz karar verdiğinde adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini söyleyen AİHM’in bir başvurunun ana argümanını hiç tartışmamasının başlı başına bir adalete erişim hakkı sorunu olduğunu vurgulamak gerekiyor.

Gerek iç hukuk yollarının tüketilmediğine dair tartışmanın neden AİHM tarafından yanlış değerlendirildiğini göstermek, gerekse katliamın arkasındaki hukuki arka planı göstermek açısından yaptığımız başvurunun uzun halini paylaşmanın yerinde olacağını düşündük.

Umuyoruz bu metin bir yandan Roboski katliamının unutulmamasına bir yandan da dünden beri süren avukat ve AİHM sorumluluğu konularına ışık tutar.

Bu düşünceyle kararla birlikte Roboski AİHM başvurusunun metninin de beraber değerlendirmesi gerektiğini düşündüğümüz için başvuru metnini de Türkçe olarak kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Kerem Altıparmak & Yaman Akdeniz

18 Mayıs, 2018

Roboski AİHM Başvurusu:

http://privacy.cyber-rights.org.tr/wp-content/uploads/2018/05/Roboski_AIHM_Basvurusu.pdf