OHAL Komisyonu Nasıl Karar Verecek?

17 Temmuz 2017 tarihinde başvuruları almaya başlayan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na (OHAL Komisyonu) başvuru süresi 17 Temmuz 2017’den önceki kanun hükmünde kararnameler (KHK) için 14 Eylül 2017 tarihinde bitti. 17 Temmuz 2017 tarihinden sonra hazırlanan KHKlerle yapılan ihraç işlemlerine karşı yapılacak başvurularda süre, KHKlerin Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra 60 gündür. Fakat, OHAL Komisyonu, bu sürelerin dolmasından sonra da daha önce idari yargıda açılmış dava dosyalarının kendisine gönderilmesini isteyecek. Bu dosyaların OHAL Komisyonu’na ne kadar sürede ulaşacağı ve çifte başvuruların ne kadar bir süre içerisinde tasnif edilip incelemelere başlanacağı şimdilik belirsiz.

Komisyona 14 Eylül 2017 tarihi itibarı ile Komisyon verilerine göre 101.243 kişi başvurularını yaparak Komisyona gönderilmek üzere valilik veya ilgili kurumlarına onaylatırken, 7 kişilik bir Komisyon’un bu iş yükünün altından nasıl kalkacağı başından beri tartışılan bir konu. Bununla birlikte, OHAL Komisyonu kurulduğu, başvuru süreci tamamlandığı ve dolayısıyla Komisyon çalışmaya başladığına göre artık bunun bir şekilde gerçekleşeceğini varsaymak durumundayız.

OHAL Komisyonu’nun nasıl bir inceleme yapacağı bir yandan kararların adil sonuçlanması, bir yandan da süratli sonuçlanması açısından kritik bir önem taşıyor ve bu incelemenin nasıl olacağı hala belirsiz.

Şüphesiz elimizde daha uygulanmaya başlamadan bir kaç kez değişikliğe uğrayan OHAL Komisyonunu kuran 685 Sayılı KHK ve Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar var. Ancak her iki metin de Komisyonun çalışma usullerini değil açıklığa kavuşturmak tam tersine bazı açılardan daha belirsiz hale getirmektedir.

Bu boşluğun ve belirsizliğin nasıl doldurulacağı ise hayati bir önem taşıyor. OHAL Komisyonu’nun, OHALde kurulmuş olması, Komisyonun hukuk hiyerarşisine ve hukukun genel ilkelerine tabi olmayacağı anlamına gelmez. Bu nedenle, OHAL Komisyonunun izlemesi gereken yöntemi diğer hukuk kaynaklarına bakarak bulmak gerekmektedir. Hatta, aşağıda açıklanacağı gibi eğer Komisyon KHKsi ile daha üst hukuk normları arasında çatışma çıkarsa, bu normların esas alınması gerektiği de açıktır.

Bu durumu dikkate alarak, OHAL Komisyonu Karar Vermeye Başlıyor: Ama Nasıl? başlıklı raporumuzda OHAL Komisyonunun hukuka uygun inceleme yapabilmesi için zorunlu gördüğümüz bazı hususları değerlendiriyoruz.

Kerem Altıparmak & Yaman Akdeniz

19 Eylül 2017

Rapora http://privacy.cyber-rights.org.tr/wp-content/uploads/2017/09/OHAL_Komisyonu_Nasil_Karar_Verecek.pdf adresinden ulaşılabilir.