AİHM Türkiye’deki Internet sansürleri ile ilgili iki başvuruyu incelemeye aldı

07 MART 2011 (İSTANBUL) – AİHM TÜRKİYE’DEKİ İNTERNET SANSÜRLERİ İLE İLGİLİ İKİ BAŞVURUYU İNCELEMEYE ALDI

Cyber-Rights.Org.TR Basın Bildirisi – http://privacy.cyber-rights.org.tr/

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Second Division) Ahmet Yıldırım tarafından 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında T.C. Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesi (23.06.2009 tarihli ve 2009/377 Değişik İş No’lu) tarafından erişime engellenen Google Sites ile ilgili başvuru (No. 3111/10) ve Yaman Akdeniz tarafından 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Ek 4. maddesi kapsamında T.C. Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 26.06.2009 tarih ve 2009/45 sayılı kararı ile erişime engellenen last.fm (lastfm.com.tr) sitesi ile ilgili başvuruyu (No. 20877/10) incelemeye aldı. Bu başvurular Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesinin ihlali iddiası ile Strasbourg’a geçtiğimiz sene içinde iç hukuk yolları tamamen tüketildikten sonra taşınmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 31 Ocak 2011 tarihinde taraf ülke Türkiye’ye bu iki başvuruyu birleştirerek incelemeye aldığını bildirdi ve 16 Şubat 2011 tarihinde de iki başvurunun özetini ve hükümete yönlendirilen soruları mahkemenin web sitesinden yayınladı (http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=881805&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649).

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hükümete bu başvurularla ilgili cevap vermek için 09 Haziran 2011 tarihine kadar süre tanıdı. Cyber-Rights.Org.TR adına konuşan Doç. Dr. Yaman Akdeniz “Bir çok kez Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından “fikir özgürlüğü söz konusu olan (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki) davalarda savunma yapmama kararı” alındığının altı çizilirken, bu politik kararın söz konusu AİHM başvurusuyla ilgili uygulanıp uygulanmayacağını ancak Haziran 2011 içinde göreceğiz” dedi. Ayrıca Akdeniz, Strasbourg Mahkemesi’nin İnternet sansürleri ile ilgili incelemeye aldığı bu iki başvurunun sadece Türkiye açısından değil aynı zamanda Avrupa Konseyi’ne üye bütün ülkeler açısından önem taşıdığını vurguladı.

Cyber-Rights.Org.TR sivil toplum örgütlerinin başvurlarla ilgili müdahil olma (third party intervention) sürecinin de başladığını ve bu başvurularla ilgili görüşlerin 24 Nisan 2011 tarihine kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gönderilmesi gerektiğini belirtti.