VoA: ‘İnternette Sansür Altyapısı Oluşturuluyor’

‘İnternette Sansür Altyapısı Oluşturuluyor’

Selin Süer Ünlü | Washington 26 Nisan 2011
Voice of America

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Şubat ayında onayladığı ‘İnternetin Güvenli Kullanımına Dair Usul ve Esaslar Taslağı’, internet filtreleme programlarının tüm internet kullanıcılarına yaygınlaştırılmasını öngörüyor.

Buna göre, internet hizmet sağlayıcısı şirketler abonelerine dört farklı filtreleme seçeneği sunacak. Aboneler bu seçeneklerden birini mutlaka seçmek zorunda kalacak.

Bu durum filtrelemenin, iletişim özgürlüğü ve özel hayat önünde engel oluşturacağı kaygısını yarattı. Amerika’nın Sesi konuyu İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaman Akdeniz’le konuştu.

Doç. Dr. Yaman Akdeniz, ‘Hükümetin dayatmasıyla uygulanan benzer bir sistem Türkiye’nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi ve üyesi olmaya çalıştığı AB’de kullanılmayan bir sistem’ diyor.

Akdeniz, BTK kararında hazırlanacak kara listeye dair hiçbir ayrıntı verilmediğini vurguluyor. Kullanıcılara seçme hakkı tanınmadığı için Akdeniz bu durumu ‘internette sansür altyapısı oluşturma çabası’ olarak niteliyor.

‘Bu, BTK’nın aldığı bir karardır. Bir yönetmelik bile değil. Resmi gazetede yayınlanmış bir yönetmelik ya da kanun değil’ diyen Doç Dr. Akdeniz, böyle bir kararın dayatma yoluyla hazırlanmış olduğunu belirtiyor. Akdeniz, kararın ‘hukuki bir dayanağı olmadığı’ görüşüne de bu sebeplerle katılıyor.

Akdeniz’le söyleşimizin tamamını aşağıdaki medya oynatıcıyı kullanarak dinleyebilirsiniz.