“Yasak Liste” ile ilgili bilgi edinme hakkı başvurusu yapıldı

Bilgi Edinme Hakkı Başvurusu

Tarih: 28 Nisan 2011 – BTK Sitedsindeki form doldurularak başvuru yapıldı.

Bilgi istenen Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, İnternet Dairesi

Aşağıda istenen bilgi ve belgeler 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ona ait yönetmelik hükümlerince değerlendirilmelidir:

1. 27 Nisan 2011 tarihinde İnternet Servis Sağlayıcıları ve Yer Sağlayıcıları’na tebliğ edilen yazıda listelenmiş olan, ve alan adlarında kullanılması yasaklanmış olan 138 kelimeden II Numaralı Kelime Grubunda yer alan “Adrianne” ve gene II Numaralı Kelime Grubunda yer alan “Haydar” isimlerinin neden bu listeye eklendiği hususunda bilgi edinmek istiyorum.

2. Ayrıca II Numaralı Kelime Grubunda yer alan “Adrianne” ve “Haydar” isimlerinin kime ait olduğu konusunda da 4982 Sayılı Kanun kapsamında bilgi edinmek istiyorum.

3. Bahsi geçen 138 kelimelik, üç bölümden oluşan bu listenin hazırlanması ile ilgili bütün bilgi ve belgelerin 4982 Sayılı Kanun kapsamında tarafıma gönderilmesini talep ediyorum.

4. Tebliğ’de bahsi geçen yeni uygulamanın ne şekilde yapılacağı konusu ile ilgili bilgi ve belgelerin de 4982 Sayılı Kanun kapsamında tarafıma gönderilmesini talep ediyorum.

Yukarıda talep edilen bilgi ve belgeler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bünyesinde bulunan, ve kamuoyunu yakından ilgilendiren bilgi ve belgelerdir. Açıklanmasında kamu yararı olan bu belgelerle ilgili 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki bir talebin bu Kanuna uygun bir şekilde değerlendirilmesi ve bahsi geçen bilgi ve belgelerin 4982 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan demokratik, şeffaf, ve eşit yönetim ilkeleri gereğince tarafıma verilmesini talep ederim.

Bu hususlar hakkındaki cevaplarınızı email adresime elektronik posta ile göndermenizi rica ederim.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Yaman Akdeniz