Akademisyenler Playboy erişim engelleme davasını Danıştay’a taşıyorlar

Cyber-Rights.Org.TR Basın Bildirisi – http://privacy.cyber-rights.org.tr/

Akademisyenler Playboy erişim engelleme davasını Danıştay’a taşıyorlar.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yaman Akdeniz ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Kerem Altıparmak tarafından, www.playboy.com İnternet sitesine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nca (TİB) uygulanan erişim engelleme kararına karşı açılan iptal davası Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Davacıların kullanıcı sıfatı ile yaptıkları başvuruda, TİB’e 5651 sayılı Yasa ile verilen erişim engelleme yetkisinin Anayasa’da öngörülen temel hakların korunmasına ilişkin rejime aykırı olduğu ileri sürülerek Yasanın ilgili hükümlerinin iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi istenmişti. Ayrıca başvuruda, tedbir kararının özel hayatın gizliliğine müdahale niteliği taşıdığı ileri sürülmüştü. Dava dilekçesinde ayrıntılı bir şekilde gerekçeleri açıklanan bu itirazlar ilgili mahkeme kararında tartışılmamış sadece “savunma ekinde mahkemeye sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden söz konusu sitede herkesin kolaylıkla ulaşabilmesi mümkün müstehcen içerikli görüntülere yer verildiği” belirtilerek iptal talebi reddedilmiştir.

Dava devam ettiği ve karar temyiz edileceği için karara ilişkin ayrıntılı itirazlar temyiz dilekçesinde sunulacaktır. Bununla birlikte, bu aşamada şu hususların belirtilmesi gerekli görülmektedir:

1. İdare mahkemeleri önlerine gelen davalarda ret gerekçelerini açık bir şekilde kaleme almalıdır.

2. TİB’in erişim engelleme yetkisinin Anayasa’ya uygun olup olmadığı mutlaka tartışılmalıdır.

3. Müstehcen olduğu ileri sürülerek erişime engellenen İnternet sitelerinin özel hayata müdahale niteliği olup olmadığı değerlendirilmeden etkin bir hak koruması mümkün değildir.

4. Çocukları koruma amacı ile erişimi engellenen sitelere yetişkinler de girememektedir. Ölçülülük ilkesi çerçevesinde bir değerlendirme de mutlaka mahkemeler tarafından yapılmalıdır.

5. Müstehcenlik kavramı belirsizliğini tüm gizemiyle korumaktadır. Playboy.com sitesi müstehcen bulunarak erişime engellenebiliyorsa günlük gazetelerin İnternet siteleri de dahil milyonlarca sitenin erişime engellenmesi mümkün hatta zorunlu hale gelecektir. Söz konusu karar bu nedenle çok tehlikeli bir emsal oluşturmaya adaydır.