Fişlemede yeni dönem başlıyor / Türkiye / Radikal İnternet

Fişlemede yeni dönem başlıyor / Türkiye / Radikal İnternet

07/02/2009

Takipsizlik ve beraat kararının kesinleşmesinin ardından sanıklar hakkında poliste tutulan ‘sabıka’ kayıtları yok edilecek. Polis fişlediği kişilere ‘kaydınız silindi’ bilgisini gönderecek.

Kişilere ait parmak izi, fotoğraf gibi verilerin kullanılması ve silinmesine ilişkin esaslar yeniden düzenlendi. Bugün gazetesinin haberine göre polis tarafından şüphelilerden alınan parmak izi, fotoğraf gibi verilerin kullanılması ve silinmesine ilişkin esaslar yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı’nca 81 il emniyet müdürlüğüne gönderilen genelgeye göre, parmak izi kayıtları ancak hakim, mahkeme veya cumhuriyet savcısının istemi üzerine verilebilecek. Somut bir vakaya ilişkin olarak yazılı talep edildiği takdirde verilerin onaylı bir örneği gönderilecek.

Parmak izi veya fotoğraf kayıtlarının bir soruşturma ya da kovuşturma kapsamında talep edilmesi halinde, yazılı istenecek. Kayıtların tamamı veya bir kısmı toplu halde hiçbir kurum, kuruluş, kişi veya birimlere verilemeyecek. Bilgiler paylaşılacak Interpol, Eurodoc, Europol- Sirene uygulamaları çerçevesinde uluslararası suçlarla mücadele kapsamında, karşılıklılık ilkesine uygun olarak verilere ilişkin bilgiler ülkeler arasında paylaşılabilecek. Emniyet Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şubeleri’nde saklanan fotoğraf ve parmak izi verilerinin hangi amaç doğrultusunda kullanılacağına da açıklık getirildi.

Buna göre, kimlik tespiti, kimlik tetkiki ve veri doğrulama işlemleri, suçun önlenmesi, suçun aydınlatılması, diğer olaylarla irtibatının araştırılması, daha önce işlenmiş suçlarla karşılaştırılması, kimliklendirmeye dönük işlemler ile insan veya doğal kaynaklı felaketlerde kimlik tespiti amacıyla kullanılabilecek. Hakim isterse kayıt silinecek Bakanlık, kayıtların kullanılmasının yanı sıra hangi hallerde imha edileceğini de belirledi. Kesin hükme bağlanmış suçlarla ilgili olarak alınan parmak izi ve fotoğraf kayıtları, ilgili hakkında takipsizlik, beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilip kesinleşmesi halinde, hakim veya mahkemenin isteği ile kayıtlar silinebilecek. İlgilinin şahsi müracaatı veya başka görevliler ya da makam tarafından istemde bulunulmuş olması da kayıtların silinmesi için yeterli kabul edilecek.

Parmak izi kayıtları silinecek

Parmak izi ve fotoğraf kayıtları iptal edildikten sonra tutanağa bağlanacak. Kayıt silme işleminin sonucundan ilgili kişi bilgilendirilecek. Parmak izi ve fotoğraflar, kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleşmesi halinde de imha edilecek. İçişleri Bakanlığı, il emniyet müdürlüklerine verilerin gizliliğine ilişkin tedbirlerin alınması gerektiğini de bildirdi.Verilen bilgi ve kayıtların kullanılmasının hukuki sonuçları, belgeyi alan ya da kullanan makam, birim ve personelin sorumluluğunda olduğuna genelgede dikkat çekildi.