Aktif Haber: Bilgi Edinme Hakkı Engellenemez

Aktif Haber Bilgi Edinme Hakkı Engellenemez, 08 Ağustos 2009 14:30

Ankara 11. İdare Mahkemesi, Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.

Ankara 11. İdare Mahkemesi, Tekel ihale şartnamesinin Ziraat Mühendisleri Odası’na verilmesi istemini reddeden Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.

Ziraat Mühendisleri Odası, 22 Şubat 2008’de yapılan ihalenin ardından dava açacağını belirterek ihale şartnamesini, idari ve teknik şartnameyi, sözleşme ve eklerini Başbakanlıklık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) istedi.

ÖİB bu talebi dikkate almadı, istenen belgeleri vermedi. Bunun üzerine Ziraat Mühendisleri Odası, Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na itiraz etti, istediği belgelerin verilmesi gerektiğini bildirdi.

Ne var ki sözkonusu kurul da talep edilen belgelerin verilmesini uygun bulmadı. Ziraat Mühendisleri Odası son çare olarak Ankara 11. İdare Mahkemesi’ne dava açtı, belgelerin kendilerine verilmesini önleyen Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kararının iptali isteminde bulundu.

Mahkeme bu istemi ‘bilgi edinme hakkı engellenemez’ gerekçesiyle yerinde buldu.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günaydın, mahkeme kararıyla ilgili olarak, ‘Mahkeme Başbakanlığa hukuk dersi verdi’ değerlendirmesini yaptı.

Günaydın, ‘Odamızın, Tekel sigarasının özelleştirilmesine karşı açtığı iptal davası halen Danıştay’da devam etmektedir.

Anayasaya, yasalara ve kamu yararına aykırı olan bu satış işleminin derhal iptal edilmesi ve halkın fabrikalarının tekrar halkın hizmetine verilmesi gerekir’ dedi.