INETD Panel: Internet ve Sansür: 12 Aralık 2009, Cumartesi

INETD Panel: Internet ve Sansür: Web 2.0 tabanlı sosyal topluluklar ve Türkiye’de Erişim Engelleme Uygulamaları

Tarih: 12 Aralık 2009, Cumartesi, 1400-1600

Yer: INETD – Internet Teknolojileri Derneği, XIV. Türkiye’de İnternet Konferansı, Bilgi Üniversitesi, Dolapdere, İstanbul.

Moderator: Doç. Dr. Yaman Akdeniz, Istanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Panelistler: Faruk Eczacıbaşı (teyit edildi), TBV, Burcu Esmersoy (teyit edildi), NTV, Osman Nihat Şen (teyit edildi), TIB, Bülent Forta (teyit edildi), Müyap, Kerem Altıparmak, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi (teyit edildi).

Web 2.0 tabanlı sosyal topluluklar ve sitelere ilişkin olarak verilen erişim engelleme kararlarının, YouTube, Last.fm, Myspace ve Türkiye’deki diğer benzerlerinde olduğu gibi ciddi yan etkileri bulunmaktadır. Engelleme kararları sadece hukuka aykırı olduğu iddia edilen (genelde sadece bir dosya ve sayfadan ibaret olan) içeriğe değil, bu sistemlerin tümünün çalıştığı tek bir alanın içeriğinde bulunan milyonlarca yasal sayfa ve dosyaya da erişimi imkânsız kılmaktadır.

Web 2.0 tabanlı topluluklar ve barındırma servisleri iletişim ve ifade özgürlüğünün en yeni kullanım araçlarıdır. Yapıları gereği hızlı bilgi akışının kaçınılmaz olduğu bu yapıların diğer kitle iletişim araçları gibi değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu tür sitelere ilişkin verilecek kararlarda temel haklar ve özgürlüklerin Anayasa’ya aykırı bir şekilde sınırlandırılmaması için anılan özelliğin dikkate alınması zorunluluğu doğmuştur. Fakat sebebi ne olursa olsun bu tip sitelere Türkiye’den erişim engellenmektedir. Web 2.0 tabanlı topluluklar ile ilgili verilen erişim engelleme kararları milyonlarca bilgi ve belgeyi ulaşılmaz kılarak Internet kullanıcılarının bilgi alma ve ifade özgürlüklerinin özüne dokunan, orantısız bir müdahale niteliği taşımaktadır.

Web 2.0 tabanlı topluluklar ve barındırma servisleri ile ilgili erişim engelleme uygulamaları bu panel tarafından tartışılacaktır.