Danıştay’dan telekulak yönetmeliği ile ilgili ‘Müfettişler hakim ve savcıları dinletemez” kararı çıktı.

Forum TR Haber: “”

25 Şubat 2010 17:40

Danıştay’dan telekulak yönetmeliği ile ilgili ‘Müfettişler hakim ve savcıları dinletemez” kararı çıktı.

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, 24 Ocak 2007 tarihli Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu yönetmeliğinin 98. maddesinin 1. fıkrasındaki, ”İnceleme ve” ibaresinin, a bendindeki ”inceleme ve” ibaresinin ve (ç) bendindeki ”haberleşmenin tespiti ve dinlenmesi gibi delil toplama” ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı.

Danıştay 5. Dairesi, Adalet Bakanlığı müfettişlerinin, hakim ve savcılar hakkında dinleme ve teknik takip yapma kararı aldırmasına olanak tanıyan Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 98. maddesinin (ç) bendinin yürütmesini oy birliğiyle durdurmuştu.

Davalı Adalet Bakanlığı, dairenin bu kararına itiraz etti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, itirazı oy birliğiyle reddetti.

Kaynak: AA