ERİKEL`İN CEVABI CHP`NİN SİTESİNDE

ERİKEL`İN CEVABI CHP`NİN SİTESİNDE

24.04.2011

ANKARA – Mahkeme, CHP`nin internet sitesinde yayınlanan, avukat Yakup Erikel ile ilgili yazının yayından kaldırılarak, Erikel`in cevabının, söz konusu internet sitesinde bir hafta süre ile yayınlanmasına karar verdi. Mahkemenin, 24 Aralık 2010 tarih

ANKARA- Mahkeme, CHP`nin internet sitesinde yayınlanan, avukat Yakup Erikel ile ilgili yazının yayından kaldırılarak, Erikel`in cevabının, söz konusu internet sitesinde bir hafta süre ile yayınlanmasına karar verdi.

Mahkemenin, 24 Aralık 2010 tarihinde verdiği kararda, avukat Yakup Erikel`in, 22 Aralık 2010`da mahkemeye yaptığı başvuruda, kendisi hakkında, “www.chp.org.tr“ adresli içerik sağlayıcısından yapılan “gerçek dışı yayına“ ilişkin olarak içeriğin yayından kaldırılarak, cevap ve düzeltme metninin yayınlanmasına karar verilmesini talep ettiği anımsatıldı.

Kararda, CHP`nin internet sitesinde yayınlanan yazının içeriğinde aktarılan haberin, Erikel`in kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu, bu şekildeki yayının cevap ve düzeltme hakkı doğuracak nitelikte bulunduğu kanaatine varıldığı kaydedildi.

Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesinin kararında, söz konusu nedenlerle 5651 sayılı Yasa`nın 9/2. maddesi gereğince “www.chp.org.tr“ internet adresinde, Yakup Erikel hakkındaki yazı içeriğinin yayından kaldırılmasına ve cevap metninin bir hafta süreyle internet ortamında yayınlanmasına karar verildiği ifade edildi.

CHP’nin iddiasına mahkemeden tekzip
27 Aralık 2010 Pazartesi, 22:01

Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de avukat Yakup Erikel’e yönelik iddiaları mahkemece tekzip edildi. Erikel, iddiaların gerçeği yansıtmadığına yönelik karar aldırttı ve bu kararın CHP’nin sitesinde yayımlanmasını hükme bağlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM kürsüsünden avukat Yakup Erikel’e yönelik söylediği ‘dosyayı vekaletsiz ve sahte evrakla takip ettiği’ iddiası mahkemece tekzip edildi.

Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvuran avukat Erikel, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığına yönelik karar aldırttı ve bu kararın CHP’nin internet sitesinde yayımlanmasını hükme bağlattı.

Dava dilekçesinde Erikel, kendisi hakkında ‘www.chp.org.tr’ adresli içerik sağlayıcısından yayınlanan gerçek dışı yayına ilişkin olarak içeriğin yayından kaldırılmasına ve cevap ile düzeltme metninin yayımlanmasına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, ‘CHP tüzel kişiliğine ait ‘www.chp.org.tr’ isimli içerik sağlayıcısında yayınlanan ‘Avukat Yakup Erikel, Hacı Ali Hamurcu isimli şahsın avukatıdır. Avukatı ise vekaleti nerededir. Dosyada bulunan vekaletin noter kaydı bulunmadığına göre, dosyada sahte vekalet kullanılmıştır. Adalet Bakanı neden hala bu olayla ilgili olarak soruşturma açtırmamaktadır.’ ile ‘Avukat Yakup Erikel Hacı Ali Hamurcu isimli şahsın avukatı ise ve bu şahsın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ile bu dosyada hasım oldukları kesin iken, avukat Yakup Erikel’in bu dava ile ilgili olarak Kayseri’de bulunduğu günlerde konakladığı otel faturalarını neden karşı taraf olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ödemiştir.’ yazıların içeriğinin talepte bulunanın kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu, bu şekildeki yayının cevap ve düzeltme hakkı doğuracak nitelikte bulunduğu kanaatine vararak, talebin kabulüne karar verdi.

Mahkemenin hüküm bölümünde de internet sitesinde yayınlanan yazının içeriğinin yayından kaldırılması ve cevap metninin bir hafta süreyle internet sitesinde yayımlanması kararlaştırıldı.

TEKZİP BİR HAFTA CHP’NİN SİTESİNDE

24 Aralık’taki kararı değerlendiren avukat Yakup Erikel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis kürsüsünden hakkında sahtecilik ve vekaletsiz bir şekilde dosyayı takip ettiğini iddia ettiğini hatırlattı. Kendisinin bu bilgilerin doğru olmadığından bahisle mahkemeye başvurduğunu anlatan Erikel, bunların hepsinin yanlış ve hukuka aykırı olduğu yönünde bir karar verildiğini vurguladı.

Tekzip kararının bir hafta süreyle CHP’nin internet sitesinde yayınlanacağını dile getiren Erikel, Kılıçdaroğlu ile CHP Kayseri milletvekilinin iddialarının yalan olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

ANKARA NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

TALEPTE BULUNAN: Avukat Yakup ERİKEL

MUHATAP: CHP internet sitesi < vvww.chp.org.tr > sağlayıcısı ve CHP tüzel kişiliği

KONU: Muhatabın internet sitesinde yayınlanan şahsımla ilgili gerçek dışı haberin yayından kaldırılmasını talep ve doğru haberi içeren tekzip metninin bir hafta süre ile yayınlanmasının talebidir.

AÇIKLAMALAR:

1- Son günlerde KAYSERİ başlıklı belediyeye dair çeşitli siyasi tartışmalarla ilgili ismim avukat sıfatıyla olaya karışmış ve ismim üzerinde çeşitli tartışmalar açılmıştır.

2- Öncelikle belirtmem gerekir ki benim siyasi tartışmalarla ve siyasi tartışmaların tarafları ile bu olaya dair hiçbir bağlantım yoktur.

3- Ben olayda adı geçen Hacı Ali Hamurcu’nun vekili olarak görev aldım. Muhatabımda müvekkilim Hacı Ali Hamurcu’dur.

4- Dolayısı ile buna dair bilgileri mahkemenize sunarak 5651 sayılı yasanın 9. Maddesi gereği haklarımı kutlanmak istiyorum.

5- Ancak bunların dışında şahsıma mesleğime dair her türlü olay ve beyanları takip ediyor bunlarla ilgili suç duyurusu, maddi ve manevi tazminat haklarımı saklı tutuyorum.

6- Hacı Ali Hamurcu kardeşim Avukat Yusuf ERİKEL’ Ankara Yenimahalle 3. Noterliği 04.07.2007 tarih ve 27091 yevmiye no ile vekâletname vermiştir, ( EK-1 )

7- Kardeşim Avukat Yusuf Erikel müvekkil Hacı Ali Hamurcu ile müvekkil görüşme tutanağı ve vekâlet anlaşması imzalamıştır. ( EK – 2 )

8- Daha sonra Avukat Yusuf Erikel Yenimahalle 3 Noterliğince kendisine verileri vekâletnameye istinaden tarafıma Avukat Yakup ERİKEL olarak tevkii çıkarmıştır. ( EK – 3 )

9- Ben bu tevkil ile müvekkil Hacı Ali Hamurcu’nun Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2007 ( 253 Esas ve 2008 / 3 Karar nolu dosyasını yerel mahkemede ve Yargıtay aşamasında avukat sıfatıyla hakim huzurunda takip ederek sonuçlandırdım. ( EK-4 )

10- Yani Hacı Ali Hamurcu’nun tüm yargılamasında yere! ve Yargıtay aşamasında vekil olarak görev yaptım. Gerek mahkeme kararı gerek Yargıtay ilamı vekil olarak tarafıma tebliğ edilmiştir.

11- Ayrıca Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 9.12,1974 tarih ve 272 es. 447.karar sayılı kararında da belirtildiği gibi avukat sanıkla birlikte duruşmaya gelerek hâkim huzurunda onu müdafi olarak kabul ettiğini bildirdiği anda kazanılacak, başkaca bir usul ve merasime gerek olmayacaktır. Zaten gerek CMUK 136 ve devamında gerekse de, CMK 149 ve devamında müdafilik için her hangi bir usul veya merasim öngörülmemiştir. Başka bir ifadeyle her hangi bir kurum veya organdan belge düzenlettirmesine gerek bulunmadığı gibi, gerek CMUK gerekse CMK da müdafi sıfatına haiz olmak için noterden vekâletname çıkartmanın şart olduğuna ilişkin bir en küçük bir hüküm bulunmamaktadır.

12- Bu fiili durum ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun içtihadı gereği benim Hacı Ali Hamurcu vekili olarak yargılama aşamasında bulunmam savunma vekili, müdafii ve avukat olaraktır. BU DURUM HUKUKİ BAKIMDAN TARTIŞMA GÖTÜRMEYECEK BİR GERÇEKTİR.

13- Dolayısı ile sahte vekâlet kullanmam gibi hiçbir durum söz konusu değildir. Ayrıca yetki belgesi de tarafınızca bilindiği gibi tevkili alan vekil tarafından değil tevkili veren vekil tarafından doldurulur. Kardeşim Avukat Yusuf Erikel bu tartışmalar üzerine kaldığı Silivri Cezaevi’nden tarafıma faks çekerek vekaleti ayrıca da teyit etmiştir. { EK – 5 )

14- Bu tartışmalarda öğrendik ki tartışılan konu tarafıma Avukat Yusuf Erikel tarafından verilen tevkil belgesinde noter yevmiye nosunun 3 rakamı sehven yanlış yazılmış. Bu yanlış yazılmanın hiçbir hukuki değeri olmadığı gibi ayrıca da her aşamada düzeltilebilir. Hiçbir hukuki değeri olmamakla birlikte basit bir inceleme ile bakıldığında yevmiye nosundaki çizgili rakamlar doğru yazılmış yani 27091 nolu sayının tevkil belgesinde 7 ve 1 rakamı doğru yazılmış, yuvarlak rakamlar ise düşüncem odur ki faks veya fotokopiden okunamayarak yanlışlık oluşmuştur. 2 , 0 ve 9 rakamları yanlış yazılmıştır. Ancak vekalet tarihi noter isminde hiçbir yanlışlıkta yoktur. Çünkü basit bîr göz bakışıyla vekâletname incelendiğinde tarihin daktilo ile yevmiye nosunun ise numaratör ile basıldığı görülecektir,

15- Tekrar etmek isterim ki tüm bunların benimle ilgisi olmadığı gibi hukuki bir dağeri de yoktur. Ceza yargılamasına katılan avukat hakim huzurunda müvekkili > benim avukatım demiş ise hukuken konu bitmiştir, AYRICADA KONU ZATEN HUKUKİDİR.

16-Bir savunma avukatını siyasi tartışmaların arasına atarak şahsımla ilgili kamuoyunu, müvekkillerimi yanlış ve zihinlerinde sahtekar imajı doğuracak şekilde bu yayını yayınlamak açıkça hukuka aykırıdır.

17- İNTERNET SİTESİ VARAN 4 HABER VE BELGESİ İLA VARAN 3 HABER. VE BELGESİ GERÇEK DIŞIDIR, SİTE YAYININDAN KALDIRILMALIDIR.

18- Bu durumu 17.12.2010 tarihinde saat 14.00 CİVARINDA İnternet sitesi içerik sağlayıcısına internet üzerinden hem talep dilekçemi hem de tekzip metnini gönderdim. Ayrıca da aynı tarihte kar-go ile muhataba hemn dilekçeyi hem de tekzip metninin gönderdim, internet üzerinden talebim hemen, kargo ile ilgili talebim ise 20.12.2010 tarihinde 09,53 saat itibariyle ulaşmıştır. YASA GEREĞİ İKİ GÜN GEÇMİŞ VE TALEBİM YERİNE GETİRİLMEMİŞTİR. ( EK-6 Kargo ileti gün ve saati)

19- Ayrıca yine internet sitesi haberler arşivinde davalarla ilgili Kayseri seyahatimde otel masraflarını benim karşılamadığım ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından karşılandın iddiası vardır. Bu da internet sitesinde bulunmaktadır. Oysa bu haber gerçek dışıdır. Çünkü otel masraflarımı niçin başkası karşılasın. Ben otelde kaldığım süre içerisinde otelden ayrılırken peşin ödeme île kendi ücretimi nakil olarak ödedim. Bunu ispata da mecbur değilim. Aksinin ispatı iddia sahibince yapılmalıdır.

20- Benimle alakası olmamakla birlikte otel yetkilileri zaten buna dair açıklama yapmışlardır.

Bunu da ek olarak tarafınıza sunuyorum.

21- 5651 sayılı yasanın 9. Maddesi gereğince bu yanlış yayının kaldırılması ve ekte sunduğum tekzip metnimin yasa gereği bîr hafta süre ile birinci sayfada yayınlanmasını arz ve talep ederim. 22.12.2010

Avukat Yakup ERİKEL

EKLER

1- Vekâtetname Avukat Yusuf Erikel’e

2- Görüşme tutanağı

3- Tevkil belgesi

4- Kayseri 2.Ağır Ceza mahkemesi karar örneği ve mahkeme zabıtlan ile dilekçe örnekler;

5- Avukat Yusuf Erikel tarafından gönderilen belge

6- Kargo belgeleri

7- İçerik sağlayıcısına gönderilen dilekçe (kargo ile)

8- Tekzip metni ( kargo ile }

9- İçerik sağlayıcıya internet üzerinden gönderilen îaep e maili

10-içerîk sağlayıcıya internet üzerinden gönderilen tekzip e maili

TEKZİP METNİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili siyasî iddialar arasına şahsımda karıştırılarak müvekkilime verdiğim hukuk hizmetine dair «vekâletim olmadığı ve yaptığım masraflarla ilgili > yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı haber ve belgeler yayınlanmaktadır.

Ben Sayın Hacı Ali Hamurcu’nun vekili ofarak Kayseri 2.Ağır Ceza Mahkemesi 2007 / 253 Esas sayılı dosyasını, hem yerel mahkemede hem de Yargıtay düzeyinde vekil olarak takip ettim ve sonuçlandırdım. Buna dair Vekâletnamenin aslı Ankara Yenimahalle 3. Noterliği’ndedir. Yetki belgesi ise mahkeme dosyasındadır.

Ben avukat sıfatıyla vekâletname ve tevkil belgesi sunarak müvekkil île birlikte yargılamaya katildim, davayı takip ettim. Ayrıca ceza yargılaması usulü gereği benim avukatlığıma müvekkil Hacı Ali Hamurcu duruşmada onay vermiştir. Bu konuda hiçbir hukuki sorun yoktur.

KALDIKİ; Müdafilik sıfatı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 9.12.1974 tarih ve 272 es. 447. karar sayılı kararında da belirtildiği gibi avukat sanıkla birlikte duruşmaya gelerek hâkim huzurunda onu müdafi olarak kabul ettiğini bildirdiği anda kazanılacak, başkaca bir usul ve merasime gerek olmayacaktır. Zaten gerek CMUK 136 ve devamında gerekse de, CMK 149 ve devamında müdafilik için herhangi bir usul veya merasim öngörülmemiştir.

Başka bir ifadeyle her hangi bir kurum veya organdan belge düzenlettirmesine gerek bulunmadığı gibi, gerek CMUK gerekse CMK da müdafi sıfatna haiz olmak için noterden vekâletname çıkartmanın şart olduğuna ilişkin bir en küçük bir hüküm bulunmamaktadır.

Ben Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özhaseki’yi görevinden dolayı medyadan tanırım, iddia edilen tarzda hukuk ve etik dışı hiçbir diyaloğum bulunmamaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın hiçbir kurum ve kuruluşu ile avukatlık irtibatım yoktur.

Takip ettiğim dosya nedeniyle Ankara Kayseri arasındaki seyahat, konaklama ve diğer harcamalar tarafımdan yapılmıştır. Bir hukukçu olarak Her türlü siyasi tartışmaların dışında olduğumu, müvekkile hukuki yardım dışında hiçbir amaç ve davranış içerisinde olmadığımı, hukukçu kimliğimden başka hiçbir kimlik kullanmadığımı, her türlü maddi ve manevi tazminat haklarımı saklı tuttuğumu kamuoyuna saygı ile sunarım. 17 12 2010

Avukat Yakup ERİKEL

ANKARA 11. SULH CEZA MAHKEMESİ DEĞİŞİK İŞ. KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO : 2010/1559

HAKİM : ABDULLAH TANRIKULU 32389

KATİP: BEKİR ARABACI 127203

TEKZİP TALEP EDEN : AVUKAT YAKUP ERİKEL, Vekili Av. Murat Carngül Akarlar

Altındağ / ANKARA

KARŞI TARAF : CHP TÜZEL KİŞİLİĞİ, ANKARA

TALEP : Tekzip Talebi.

TALEP TARİHİ : 22/12/2010

KARAR TARİHİ : 24/12/2010

Talepte bulunan Avukat Yakup Erikel 22/12/2010 havale tarihli dilekçesi ile, kendisi hakkında www. chp.org.tr adresli içerik sağlayıcısından yayınlanan gerçek dışı yayına ilişkin olarak içeriğin yayından kaldırılmasına ve dilekçeleri ekindeki cevap ve düzeltme metninin yayınlanmasına karar verilmesini talep etmiş olmakla dilekçe ve ekleri, incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

CHP tüzel kişiliğine ait www.chp.org.tr isimli içerik sağlayıcısında yayınlanan, haberin bulunduğu sayfada tekzip talebinde bulunan hakkında ” Av. Yakup Erikel, Hacı Ali Hamurcu isimli şahsım avukatımdır, Avukatı ise vekaleti nerededir. Dosyada bulunan vekaletin noter kaydı bulunmadığına göre, dosyada sahte vekalet kullanılmıştır. Adalet Bakanı neden hala bu olayla ilgili olarak bir sorutturma açtırmamaktadır.”, ” Av. Yakup Erikel, Hacı Ali Hamurcu isimli şahsın avukatı ise ve bu şahsın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ile bu dosyada hasım oldukları kesin iken. Av. Yakup Erikel’in bu dava ile ilgili olarak Kayseri’de bulunduğu günlerde konakladığı otel faturalarını neden karşı taraf olan Kayseri Büyiıkşehir Belediye Başkanlığı ödemiştir. ” başlıklı haberinde yazılan yazı içeriğinde aktarılan haberin talepte bulunanın kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu bu şekildeki yayının cevap ve düzeltme hakkı doğuracak nitelikte bulunduğu kanaatine varılmakla talebin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle 5651 sayılı yasanın 9/2 maddesi gereğince www.chp.org.tr. Adresinde talep sahibi hakkındaki yazı içeriğinin yayından kaldırılmasına ve cevap metninin bir hafta süreyle internet ortamına yayınlanmasında,

Kararın taraftara tebliğine,

Karara karşı tebellüğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine itiraz olunabileceğine.

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi. 24.12.2010

Hakim: 32389