“Yasak Liste” ile ilgili bilgi edinme hakkı başvurusuna BTK’dan cevap geldi

28 Nisan 2011 tarihinde BTK’ya yapmış olduğum bilgi edinme hakkı başvurusuna 17 mayıs 2011 tarihinde aşağıdaki cevap geldi. Hatırlanacağı gibi alan adlarında kullanılması yasaklanmış olan 138 kelimeden II Numaralı Kelime Grubunda yer alan “Adrianne” ve gene II Numaralı Kelime Grubunda yer alan “Haydar” isimlerinin neden bu listeye eklendiği hususunda bilgi edinmek istemiştim. Aşağıdaki cevapta da görüleceği gibi sorulan sorulara doğru düzgün cevap verilmemiştir. Haydar ve Adrianne isimlerinin neden 138 kelimelik listeye alındığı konusunda hiç bir bilgi verilmemiştir.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bu başvuruyu önce Bilgi Edinme Değierlendirme Kurulu’na, gerekirse de idari yargıya taşıyacağım.

Doç. Dr. Yaman Akdeniz

BTK’dan gelen cevap:

Sayın Akdeniz,

Bilgi edinme başvurunuz Kurumumuz ihtisas birimi tarafından incelenmiş olup, verilen bilgi aşağıdaki şekildedir.

“Bilgi edinme talebine konu hususlarla ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun http://www.btk.gov.tr adresinde “Duyurular” başlığı altında yer verilen iki farklı duyuru metninde başvuruya konu hususları da kapsayan geniş açıklamalara yer verilmiş olup, bu açıklamalarda belirtilen gerekçeler dışında talebe konu iki kelime “haydar, adrianne” ile ilgili de belirtilen gerekçelerden farklı özel bir durum söz konusu değildir. Ayrıca uygulamanın amacı ve yöntemi konusunda da duyurularda belirtilen hususlar dışında eklenebilecek bir husus bulunmamaktadır.

Bu kelimelerin kime ait olduğu hususu çalışmalarımızın kapsamı dışındadır. İdari işlemimize konu mail metni e-posta ekindedir.”

Bilgilerinizi rica ederiz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Basın ve Tüketiciler ile İlişkiler Müşavirliği

BTK’dan ayrıca Anahtar Kelimelerle ilgili bir belge de PDF olarak gönderildi. Bu PDF belgesinin yer sağlayıcılara gönderildiğinden biraz daha farklı olduğu gözlenmektedir ve bu yazı ve belge kamuoyunun ilgisine sunulmak amacı ile bu siteden paylaşılmıştır.

anahtar1.jpg
anahtar2.jpg

Bilgi Edinme Hakkı Başvurusu

Tarih: 28 Nisan 2011 – BTK Sitedsindeki form doldurularak başvuru yapıldı.

Bilgi istenen Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, İnternet Dairesi

Aşağıda istenen bilgi ve belgeler 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ona ait yönetmelik hükümlerince değerlendirilmelidir:

1. 27 Nisan 2011 tarihinde İnternet Servis Sağlayıcıları ve Yer Sağlayıcıları’na tebliğ edilen yazıda listelenmiş olan, ve alan adlarında kullanılması yasaklanmış olan 138 kelimeden II Numaralı Kelime Grubunda yer alan “Adrianne” ve gene II Numaralı Kelime Grubunda yer alan “Haydar” isimlerinin neden bu listeye eklendiği hususunda bilgi edinmek istiyorum.

2. Ayrıca II Numaralı Kelime Grubunda yer alan “Adrianne” ve “Haydar” isimlerinin kime ait olduğu konusunda da 4982 Sayılı Kanun kapsamında bilgi edinmek istiyorum.

3. Bahsi geçen 138 kelimelik, üç bölümden oluşan bu listenin hazırlanması ile ilgili bütün bilgi ve belgelerin 4982 Sayılı Kanun kapsamında tarafıma gönderilmesini talep ediyorum.

4. Tebliğ’de bahsi geçen yeni uygulamanın ne şekilde yapılacağı konusu ile ilgili bilgi ve belgelerin de 4982 Sayılı Kanun kapsamında tarafıma gönderilmesini talep ediyorum.

Yukarıda talep edilen bilgi ve belgeler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bünyesinde bulunan, ve kamuoyunu yakından ilgilendiren bilgi ve belgelerdir. Açıklanmasında kamu yararı olan bu belgelerle ilgili 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki bir talebin bu Kanuna uygun bir şekilde değerlendirilmesi ve bahsi geçen bilgi ve belgelerin 4982 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan demokratik, şeffaf, ve eşit yönetim ilkeleri gereğince tarafıma verilmesini talep ederim.

Bu hususlar hakkındaki cevaplarınızı email adresime elektronik posta ile göndermenizi rica ederim.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Yaman Akdeniz