Avrupa Konseyi 47 Üye Ülkeyi Kapsayan Erişim Engelleme Raporunu Yayınladı

01 Haziran, 2016

Avrupa Konseyi,  İsviçre’deki Swiss Institute of Comparative Law tarafından hazırlanan ve Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkeyi kapsayan erişim engelleme, filtreleme ve İnternet’ten içerik çıkarma ile ilgili sansür raporunu yayınladı. Raporun yayınlaması ile ilgili olarak Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland, erişim engelleme ve filtreleme hakkındaki kuralların şeffaf ve ölçülü olmasını belirtirken İnternet sansürleri hakkındaki kaygı ve endişelerini de dile getirdi. Genel Sekreter Jagland’a göre bu alandaki kuralların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü ile ilgili 10. maddesine uyumlu olması gerekiyor.

Genel Sekreter Jagland’a göre, Avrupa Konseyi bu çalışmayı esas alarak ifade özgürlüğünü korumak için daha Avrupa kapsamında daha iyi standartlar geliştireceklerini de belirtti.

Avrupa Konseyi için hazırlanan raporun Türkiye bölümü ise İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yaman Akdeniz tarafından hazırlandı ve bu rapor Türkiye’deki 5651 sayılı Kanun kapsamında yapılan erişim engelleme ve sansür uygulamalarının boyutuna dikkat çekiyor. Yaman Akdeniz tarafından hazırlanan rapor, Türkiye’nin bu rapor hakkında sunduğu görüş ve cevaplarla birlikte yayınlandı.

Yaman Akdeniz tarafından yapılan açıklamada “Hükümet tarafından gönderilen görüş ve düzeltme taleplerini rapora yansıtmanın mümkün olmadığını ver özellikle 2014 değişiklikleri sonrasında erişim engelleme ve sansür uygulamalarının arttığını ve Hükümetin söylediğinin aksine durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatından çok daha uzaklaştığını” belirtti. Akdeniz’e göre 5651 sayılı Kanun Türkiye’de siyasi bir sansür mekanizması olarak kullanılıyor.

Yaman Akdeniz tarafından hazırlanan Türkiye raporuna PDF olarak ulaşmak mümkün. Aynı şekilde Hükümetin cevabına da PDF olarak ulaşmak mümkün. Diğer Avurpa Konseyi ülkeleri raporlarının da incelenmesi mümkün. Karşılaştırmalı değerlendirme ve rapor ile ilgili sayfalara da bu linklerden ulaşabilirsiniz.