Turkcell’in Ensar Vakfı Eleştirileri ile ilgili Aldırdığı 9 Karara Daha İtiraz Ettik

9 Haziran, 2016

Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak tarafından 31 Mayıs 2016 tarihinde Turkcell’in talebi ile İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 sayılı yasanın 9/3 maddesi gereğince 2016/2091 D.İş sayılı ve 01.04.2016 tarihli kararıyla 743 Twitter kullanıcısına ait 862 tweet hakkında erişimin engellemesi bireysel başvuru yolu ile Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak tarafından 8 Haziran 2016 tarihinde ise Turkcell tarafından aldırılan 9 farklı erişim engelleme kararına daha “kullanıcı sıfatı” ile itiraz edildi. İtiraz edilen kararlarla 1678 farklı tweet sansürlenip, erişime engellenmiştir. Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak tarafından itiraz edilen kararlar aşağıda sıralanmıştır:

  1. İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 190 farklı tweet hakkında verilen 2016/2529 D.İş sayılı ve 12.05.2016 tarihli erişim engelleme kararı
  2. İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 266 farklı tweet hakkında verilen 2016/2528 D.İş sayılı ve 22.04.2016 tarihli erişim engelleme kararı
  3. İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 114 farklı tweet hakkında verilen 2016/2514 D.İş sayılı ve 09.05.2016 tarihli erişim engelleme kararı
  4. İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 174 farklı tweet hakkında verilen 2016/1997 D.İş sayılı ve 25.03.2016 tarihli erişim engelleme kararı
  5. İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 217 farklı tweet hakkında verilen 2016/2233 D.İş sayılı ve 29.04.2016 tarihli erişim engelleme kararı
  6. İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 152 farklı tweet hakkında verilen gereğince 2016/2206 D.İş sayılı ve 14.04.2016 tarihli erişim engelleme kararı
  7. İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 184 farklı tweet hakkında verilen 2016/2682 D.İş sayılı ve 20.05.2016 tarihli erişim engelleme kararı
  8. talebiyle İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 185 farklı tweet hakkında verilen 2016/2683 D.İş sayılı ve 20.05.2016 tarihli erişim engelleme kararı
  9. İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 196 farklı tweet hakkında verilen 2016/2685 D.İş sayılı ve 20.05.2016 tarihli erişim engelleme kararı

Bu kararlarda göze çarpan en önemli özellik kararlarda yeterli bir yargısal incelemenin yapılmamış olması, kısa ve genel değerlendirmelerle talep eden yönünde karar verilmesi ve toplamda 1678 talepten tek bir talebin daha reddedilmemesidir. Bazı kararlarda hiç bir hukuki değerlendirme yer almazken, bir çoğunda sadece Kanun maddeleri sıralanmış fakat yüzlerce tweetin neden erişime engellenmesi gerektiği gerekçelendirilmemiştir.

Bu kararların hiç birinde ifade özgürlüğü ölçütleri dikkate alınmamış, Turkcell ve Ensar Vakfı hakkında yazılan her şey kategoriksel olarak hukuka aykırı olarak değerlendirilmiştir. Yaman Akdeniz Kerem Altıparmak tarafından hakimliklere sunulan itiraz dilekçelerinde engellenen tweetlerden örnekler de verilerek erişime engellenen içeriklerin siyasi tartışma ortamına katkısının oldukça yüksek olduğu eleştiri mahiyetindeki tweetlerin neden erişime engellendiğinin hakimlik kararlarından anlaşılamadığı belirtilmiştir. Ayrıca, hakimlik kararlarında Turkcell şirketinin ne şekilde zarar gördüğü açıklanmamış veya gerekçelendirilmemiştir.

Turkcell şirketi tarafından benzer erişim engelleme kararları alınmaya devam edildiği bilinmektedir. Benzer kararlar elimize geçtikçe, hepsine tek tek itiraz edeceğimizi ve konunun takipçileri olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yaman Akdeniz & Kerem Altıparmak