Barış için Akademisyenler: YÖK Yüksek Disiplin Kurulu Danıştay 8. Daire Kararı ile Yetkisiz Kalmıştır

Bilindiği gibi Yükseköğretim Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu, Barış İçin Akademisyenler metnine imza atan farklı üniversitelerden 35 öğretim üyesinin “kamu görevinden çıkarılması”na ilişkin talepleri 20 Temmuz 2016 tarihinde karara bağlayacak. Hemen bu karar öncesinde, Danıştay 8. Dairesi 09.03.2016 tarih ve E. 2016/1221 sayılı kararla Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 12.11.2015 gün ve 2015.14.486 sayılı kararının yürütmesini durdurduğu için Yüksek Disiplin Kurulu’nun bu alanda bir yetkisi kalmamış olup, alabileceği tek karar yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle kamu görevinden çıkarma taleplerinin reddedilmesi olmalıdır.

İşin aciliyetine binaen ekli hukuki görüşün hazırlanması ve kamuoyunun bilgisine sunulması zorunlu hale gelmiştir.

Kerem Altıparmak & Yaman Akdeniz

8 Temmuz 2016

PDF Rapor: http://cyber-rights.org.tr/docs/Disiplin_Gorus_3_KAYA.pdf

Danıştay 8. Daire kararı: http://cyber-rights.org.tr/docs/Danistay_8_karari.pdf