Barış İçin Akademisyenler İhraçlarını AİHM’e Taşıma Rehberi

15 Haziran 2017 tarihi itibariyle ağırlığını Ankara Üniversitesinden ihraç edilenlerin oluşturduğu 54 “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiri imzacısı için AİHM başvurularını tamamladık ve bunları Strazburg’a gönderdik. Bu geniş kapsamlı çalışma Kerem Altıparmak, Yaman Akdeniz, Nisan Kuyucu, İnci Solak Akman ve Tuğba Öcal tarafından yapıldı.

Bu başvuruların özü Barış için Akademisyenlerin diğer Olağanüstü Hal ihraçlardan farklılığı üzerine kuruldu. Bilindiği üzere AİHM 12 Haziran 2007 tarihli Köksal/Türkiye (no. 70478/16) kararında (Fransızca Karar, Türkçe Basın Bildirisi) ihraçların OHAL Komisyonuna başvurması gerektiğini karara bağladı. Oysa biz bu başvurularla “Bu Suça Ortak Olmayacağız” metnini imzalayan akademisyenlerin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini; ihracın bir bütün olarak devletin insan hakları ihlalini eleştirenlere yönelik baskısının son halkası olduğunu; müdahalenin fiili saldırılar, idari ve adli soruşturmalarla bir bütün oluşturduğunu belirterek Barış için Akademisyenler başvurularının diğer ihraçlardan farklı olduğunu iddia ettik.

OHAL Komisyonu AİHM içtihadında daha önceki örneklerde görüldüğü üzere bu tür bir ifade özgürlüğü ihlalini gidermeye uygun olmadığı için de bu gruba diğer ihraçlardaki gibi OHAL Komisyonunun çözüm için adres gösterilemeyeceğini ileri sürdük.

Bizimle bu başvuruyu yapamayan diğer imzacıların avukatları aracılığı ile, Sendika yoluyla veya kendi girişimleriyle başvurabilmesi için gerekli tüm belgeleri ve yapılması gerekenleri 23 Haziran 2017 tarihinde Cyber-Rights.Org.Tr sitemizden yayınlıyoruz.

Kerem Altıparmak & Yaman Akdeniz

Başvuru Rehberi: Mutlaka okunmalı ve Rehberdeki yönlendirmeler takip edilmeli.

AİHM Başvuru Formu: PDF formatında doldurulması gereken form. Rehberdeki detaylara ve yapılması gerekenlere dikkat!

Olaylar: Her AİHM başvurucusunun kendisine uygun şekilde uyarlayacağı ve PDF forma eklenecek olan “olaylar” belgesi.

Kısa Açıklama: PDF form içine eklenmesi gereken bilgi ve belgeleri içerir. Rehberdeki yönlendirmeler takip edilmeli.

EK Açıklama: AİHM Başvuru formu ile birlikte gönderilecek Ek Bildirim belgesini içerir. 20 sayfa kuralına uygun şekilde hazırlanmıştır ve 20 sayfayı geçmemeli. Rehberdeki yönlendirmelere dikkat!