CNNTürk: Erişim engellemelerine tepkiler sürüyor

CNNTürk: Erişim engellemelerine tepkiler sürüyor

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı, erişimin engellenmesi kararının, temel hak ve özgürlükleri sınırlandırdığını, bu kararlara dayanak yapılan yasal mevzuatın düzenlenmesi ve yorumlanmasında ölçütler ve sınırlar bulunduğunu belirtti.

Faruk Eczacıbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, TBV’nin, Türkiye’deki internet kullanıcılarının başta Anayasa ile teminat altına alınan evrensel insan hakları ilkelerinden düşünce ve kanaat hürriyetleri ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetlerinin, erişimin engellenmesi kararları ile ‘ölçüsüzce’ kısıtlandığı bir ortamın yaratılmasının üzüntüsünü duyduğunu ifade etti.

TBV’nin, çağdaş normlar ile demokratik hukuk devletinin tüm kurumlarıyla işletilmesi için verilen yargı kararlarına saygısının sonsuz olduğunu belirten Eczacıbaşı, şunları kaydetti:

‘Ancak, erişimin engellenmesi kararı, temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran bir karardır. Bu kararlara dayanak yapılan yasal mevzuatın düzenlenmesi ve yorumlanmasında ölçütler ve sınırlar vardır. Anayasamızın 26/2’nci maddesi; düşünce ve haberleri yaymak için kullanılan araçların (örneğin internetin) kullanılmasına ilişkin düzenleme yapmayı hak ve özgürlükleri sınırlama olarak görmemekte, bu araçların yayım engelleme yönünden kısıtlayan düzenlemeleri ise hak ve özgürlükleri sınırlandıran bir durum olarak tanımlamaktadır.

Erişimin engellenmesi, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasıdır. Bu sınırlama Anayasanın 13. maddesine uygun olarak gerçekleştirilmeli; sınırlamaya dayanak yapılan kanun maddesi ‘Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz’ şeklinde ifade edilen anayasa hükmüne ve Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararına uygun olarak yorumlanmalıdır.’

Hak ve özgürlüklerin ancak, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olarak sınırlandırılabildiğini kaydeden Eczacıbaşı, ‘Demokratik hukuk devletinde, güdülen amaç ne olursa olsun, sınırlamalar özgürlüğün kullanılmasını ölçüsüz biçimde ortadan kaldıracak düzeyde olamaz’ ifadesini kullandı.