Telekulak: Erdoğan’ın yetkisi iptal edildi

Erdoğan’ın yetkisi iptal edildi haberi – 29 Ocak 2009 Perşembe 14:29

Erdoğan’ın atadığı kişi ya da komisyon istediği gibi dinleme yapıyordu. Anayasa Mahkemesi ‘olur mu öyle şey’ dedi.

Anayasa Mahkemesi, MİT, polis ve jandarmaya telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit, dinleme ve kaydetme konusunda yetki veren kanunun, ‘Dinlemelerde faaliyetlerin denetiminin, başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılmasını’ öngören hükmünü iptal etti.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, polis, jandarma ve MİT’e telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit, dinleme ve kaydetme konusunda yetki veren 3 Temmuz 2005 tarihli 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştı.

ESAS DURUYOR
Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı değerlendiren Cemil Çiçek bir noktaya dikkat çekti…
Çiçek, ‘İptal kararı atamaya yönelik, yasanın esası duruyor’ diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi heyeti, bugünkü gündem toplantısında, davayı esastan karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, kanun ile Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ve Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’na eklenen, ‘Dinleme faaliyetlerinin denetiminin Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılmasını’ öngören hükmü iptal etti.

Yüksek Mahkeme, ‘Telekomünikasyon İletişim Başkanı’nın, Telekomünikasyon Kurumu Başkanının teklifi üzerine Başbakan tarafından atanacağına’ ilişkin hükmü de Anayasa’ya aykırı buldu.

Anayasa Mahkemesi iptali istenen ‘Bir başkan ile teknik, hukuk ve idari olmak üzere üç uzmandan oluşacağı’ hükmüne ilişkin yeni bir yasal düzenleme yapıldığı için karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkeme’nin kararını oy birliğiyle aldığı öğrenildi.