Hürriyet: Başbakan’ın telekulak yetkisi iptal edildi

Başbakan’ın yetkisi iptal edildi – Hürriyet: “Başbakan’ın yetkisi iptal edildi
29 Ocak 2009
A.A
Başbakan’ın yetkisi iptal edildi
Anayasa Mahkemesi, MİT, polis ve jandarmaya telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit, dinleme ve kaydetme konusunda yetki veren kanunun, ‘Dinlemelerde faaliyetlerin denetiminin, başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılmasını’ öngören hükmünü iptal etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı ne dedi

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, polis, jandarma ve MİT’e telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit, dinleme ve kaydetme konusunda yetki veren 3 Temmuz 2005 tarihli 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Anayasa Mahkemesi heyeti, bugünkü gündem toplantısında, davayı esastan karara bağladı.
Yüksek Mahkeme, kanun ile Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ve Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’na eklenen, “Dinleme faaliyetlerinin denetiminin Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılmasını” öngören hükmü iptal etti.

Yüksek Mahkeme, “Telekomünikasyon İletişim Başkanı’nın, Telekomünikasyon Kurumu Başkanının teklifi üzerine Başbakan tarafından atanacağına” ilişkin hükmü de Anayasa’ya aykırı buldu.

Anayasa Mahkemesi iptali istenen “Bir başkan ile teknik, hukuk ve idari olmak üzere üç uzmandan oluşacağı” hükmüne ilişkin yeni bir yasal düzenleme yapıldığı için karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkeme’nin kararını oy birliğiyle aldığı öğrenildi.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASINA RET

Anayasa Mahkemesi, telefon dinlemenin denetimine ilişkin iptal ettiği yasa hükümlerinin yürürlüğünün durdurulması istemlerini reddetti.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, polis, jandarma ve MİT’e telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit, dinleme ve kaydetme konusunda yetki veren 3 Temmuz 2005 tarihli 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştı.

5397 sayılı kanunun, dinlemenin denetiminin başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılmasına olanak sağlayan hükmü ile telekomünikasyon iletişim başkanının başbakan tarafından atanmasına ilişkin hükmünü oy birliğiyle iptal eden Yüksek Mahkeme, bu hükümlerin yürürlüklerinin durdurulması istemini ise “koşullar oluşmadığından” reddetti.


“Mevcut başkan görevine devam eder”

Adalet Eski Bakanlarından Hikmet Sami Türk, Anayasa Mahkemesi’nin bugün aldığı kararlara açıklık getirdi.

Mahkeme’nin iki ayrı karar aldığını açıklayan Türk, bunlardan birinin Başbakan’ın İletişim Dairesi Başkanı’nı atama yetkisi olduğunu söyledi. Türk, Anayasa’nın 22. maddesinin iletişimin mahremiyetini güvence altına aldığını anımsattı.

Dinlemeye geçit veren kurumun başına atamanın Başbakan onayıyla yapılması durumunda, dinlemelerin siyasi etki altında kalma olasılığı bulunduğuna dikkat çeken Türk, “Bu bugüne kadar böyle olduğu anlamına gelmez. Ancak Anayasa Mahkemesi olası siyasi dinlemelerin önüne geçmek için böyle bir karar almıştır, diye düşünüyorum” dedi.

Türk, mevcut daire başkanının görevine devam edebileceğini ancak daha sonra göreve gelecek başkanların Başbakan onayıyla atanamayacaklarının altını çizdi.

Mahkeme Kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından gerekçenin netleşeceğini belirten Türk, Resmi Gazete’de hükümete yeni bir yasa çıkarması için süre tanınanacağını da anımsattı.

Bugün Anayasa Mahkemesi’nin ayrıca 205 yılında yürürlüğe giren MİT, Emniyet ve Jandarma yöneticilerinin ve yardımcılarına gerektiğinde genel dinleme yetkisi veren yasanın iptali istemiyle açılan davayı da esastan görüşmeye karar verdiğini söyledi.

Söz konusu yasanın 72 milyonun tamamını dinleme yetkisi verdiğine işaret eden Türk, “Mahkeme, Anayasada temel hak ve özgürlüklerinden olan haberleşme özgürlüğünü ihlal edici bir düzenleme olarak değerlendirerek, esastan görüşmeye karar vermiştir” dedi.

Aysel ALP-ANKARA