HAKİM VE SAVCILAR DA ‘GİZLİ’ SİCİL BİLGİLERİNİ GÖREBİLECEK

HAKİM VE SAVCILAR DA ‘GİZLİ’ SİCİL BİLGİLERİNİ GÖREBİLECEK – STARGAZETE.COM: “Hakim ve savcılar da ‘gizli’ sicil bilgilerini görebilecek”

25 Ocak, 2009

Birçok hakim ve savcının gizlilik gerekçesiyle ulaşamadığı sicil dosyaları üzerindeki yasak kalkıyor. Ankara 7. İdare Mahkemesi, müfettiş hal raporlarının ilgili savcıya açık olması gerektiğine hükmetti.

ERGENEKON Savcısı Zekeriya Öz’ün terfisinin ertelenmesi tartışma konusu olurken, hakim ve savcıların kendilerine bile gösterilmeyen sicil bilgileri üzerindeki gizlilik kalkıyor. Ankara 7. İdare Mahkemesi, Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’nun hakim ve savcıların tayinine neden olan müfettiş hal kağıtlarının muhataplarına verilmesine ilişkin kararına itiraz eden Adalet Bakanı’nın talebini reddetti.

ADALET BAKANLIĞI İPTAL DAVASI AÇTI

ISPARTA Cumhuriyet Savcısı iken 2005’te Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına atanan Mustafa Tefon, atama işlerine dayanak teşkil eden belgelerin tarafına verilmesi için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık bu talebi reddederek savcıya sadece notunu bildirdi. Bunun üzerine savcı Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’ndan sicil kaydının verilmesini istedi. Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu, söz konusu belgelerin başvuru sahibine verilmesi gerektiğine karar verdi. Ancak Adalet Bakanlığı Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’nun bu kararına İdare Mahkemesi’nde dava açarak itiraz etti. İtirazda,müfettiş hal kağıtlarının tek başına sonuç doğuran bağlayıcı belgelerden olmadığı vurgulandı. Hakim ve savcılar hakkında düzenlenen müfettiş hal kağıtlarının onaylı birer örneğinin başvuruda bulunan ilgililere gönderilmesi halinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklar dikkate alınarak Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptali istendi.

SON SÖZÜ DANIŞTAY SÖYLEYECEK

DAVAYI görüşen Ankara 7. İdare Mahkemesi bakanlığın talebini reddederek Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu kararının uygulanmasına hükmetti. Kararda, yargı denetimi dışındaki işlemlere dayanak yapılabilecek nitelikteki müfettiş hal kağıtlarının hakim ve savcıların çalışma hayatı ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte olduğu belirtildi. Karar, Danıştay tarafından da onaylanırsa hakim ve savcıların sicilleri üzerindeki gizlilik kalkacak.
HÜSEYİN ÖZALP