Cyber-Rights.Org.TR

August 17th, 2015

309 İnternet adresi için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, 17 Ağustos 2015 Pazartesi günü Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü talebi üzerine Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5 farklı kararla (2015/646; 2015/647; 2015/648; 2015/650; 2015/662 D. İş sayılı kararları) erişime engellenen toplam 309 İnternet adresi için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruda, 5651 Sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında erişime engellenen bu site ve hesapların büyük bir çoğunluğunun uzun yıllardır yerel ve ulusal düzeyde yayım yapan Kürt ve muhalif haber siteleri ve ajanslarına ait olduğu belirtildi. Hem Türkçe hem Kürtçe yayın da yapan bu site ve hesapların Kürt siyaseti ve muhalif siyaset açısından alternatifi olmayan haber kaynakları olup, özellikle Kürt sorununa ilişkin haber ve görüşlerin dile getirilmesi ve bu konudaki tartışmaların yürütülmesi, yine muhalif görüşlerin ve haberlerin kamuoyuna aktarılması bakımından hayati bir öneme sahip olduğunun altı çizildi. Nitekim bu kararlarla engellenen sitelerden bazıları Özgür Gündem, Azadiya Welat, Yüksekova Haber, Rudaw, Erbil Merkezli BasNews, Hawar Haber Ajansı (ANHA), Fırat Haber Ajansı, Dicle Haber Ajansı (DİHA), Sendika Org, Etkin Haber Ajansı (ETHA) ve RojNews’dür. Bu sitelerin engellenmesi, olaylar ve konulara yönelik bir görüş açısının tamamen susturulması anlamına gelmekte olduğu Yaman Akdeniz & Kerem Altıparmak başvurusunda önemle belirtildi.

Bu sebeplerle 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında yapılan tüm bu engelleme ve sınırlamalar bakımından demokratik toplumda zorunlu bir ihtiyaçtan bahsedilmesi imkanı bulunmadığı belirtilirken, başvurucuların ve tüm yurttaşların Kürt sorunu ve muhalif siyasi görüşler bakımından önde gelen bu kaynaklara ulaşma ve böylelikle bilgiye erişme haklarının ihlal edildiği vurgulandı.

Başvurularında, Akdeniz ve Altıparmak, askeri operasyonların başlamasından 24 saat sonra erişime engellenen yüzlerce sitenin nasıl bir risk oluşturduğunun bu kadar kısa bir süre içerisinde tespitinin imkansız olduğunun altını çizdiler. Başbakanlık istihbaratı tarafından keyfi bir şekilde oluşturulan listenin somut hukuksal bir açıklaması olmadığı gibi Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’nin kendisine sunulan listeyi hiçbir istisna olmaksızın, bir tartışma yürütmeksizin, sadece kanun hükmünü sayarak ve gerekçesiz olarak onaylaması yargı güvencesini anlamsız kılmıştır. 
Başvuruda, Hakimlik kararlarında tüm bu haber sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının tamamına erişimi engellemenin hangi gerekçe ile verildiğine, durumun 5651 Sayılı Kanun’un 8/A(1) maddesi kapsamında niçin gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında değerlendirildiğine yer verilmediği de sorgulanmıştır. Başvuru dilekçesinde Sulh Ceza Hakimliklerinin 5651 Sayılı Yasa kapsamında İnternet içerikleri ve siteleri ile ilgili oynadıkları rolün bir nevi “yargısız infaz” mekanizmasına dönüştüğü belirtilmiştir.

Başvuruculara göre, 5651 8/A maddesi çerçevesinde verilen erişimi engelleme kararlarında demokratik toplumda basının haber vermesi dolayısıyla başvurucular ve yurttaşların bilgiye erişme özgürlüğünün engellenmesini gerektirecek derecede güçlü; açık bir şiddet çağrısı veya nefret söylemi gibi sebepler ortaya konulabilmiş değildir. Kaldı ki engellenen siteler bakımından bu yönde bir yayım faaliyetinden bahsetmek imkanı da yoktur. 

İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi ve tedbir talepli dilekçelerinde Yaman Akdeniz & Kerem Altıparmak, Anayasa Mahkemesi’nden:

a.İşbu başvurunun İç Tüzüğün 68. Maddesi gereğince öncelikli olarak ele alınmasına ve Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’nin 25.07.2015 tarih ve 2015/646 D. İş sayılı, 26.07.2015 tarih ve 2015/647 D.İş sayılı, 27.07.2015 tarih ve 2015/648 D.İş sayılı, 28.07.2015 tarih ve 2015/650 D. İş sayılı, 2015/662 D. İş sayılı “İçeriğe Erişimin Engellenmesi” kararları hakkında İç Tüzüğün 49/5. Maddesi gereğince 24 saat içerisinde tedbir kararı verilmesini

b.Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’nin 25.07.2015 tarih ve 2015/646 D. İş sayılı, 26.07.2015 tarih ve 2015/647 D.İş sayılı, 27.07.2015 tarih ve 2015/648 D.İş sayılı, 28.07.2015 tarih ve 2015/650 D. İş sayılı, 2015/662 D. İş sayılı kararlarıyla müvekkillerin ifade özgürlüğü (Anayasa md. 26 ve AİHS md. 10) ve adil yargılanma (Anayasa md. 36, AİHS md 6) haklarının ihlal edildiğinin tespit edilmesini,

c.5651 sayılı Yasa’nın 8/A maddesinin, başvurunun Genel Kurul’da görüşülerek İPTALİ yönünde karar verilmesini,

d.Esastan yapılacak inceleme sonucunda, ihlalin tespiti yanında 6216 sayılı Kanunun 50. maddesinin 1. fıkrası uyarınca erişim engelleme kararlarının kaldırılması için gereğinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Erişim Sağlayıcılar Birliği’ne bildirilmesini, talep etmişlerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yaman Akdeniz & Kerem Altıparmak

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Slashdot
 • LinkedIn
June 1st, 2015

Cumhuriyet ve MIT TIR’ları ile ilgili erişim engelleme kararına itiraz

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, 1 Haziran 2015 Pazartesi günü 5651 Sayılı Kanun’a yeni eklenen Madde 8A dayanak gösterilerek İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen Cumhuriyet gazetesinin websitesinde MİT TIR’larındaki silah görüntülerini içeren haber ve görüntüler ile ilgili erişim engelleme kararına itiraz ettiler.

İtiraz dilekçesini PDF olarak burada bulabilirsiniz

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Slashdot
 • LinkedIn
April 20th, 2015

5651 Madde 8A ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, 20 Nisan 2015 Pazartesi günü 5651 Sayılı Kanun’a yeni eklenen Madde 8A ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptılar.

İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi ve tedbir talepli dilekçelerinde Akdeniz & Altıparmak, Anayasa Mahkemesi’nden:

A. 15 Nisan 2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 29. Maddesi ile 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 8/A maddesinin müvekkillerin Anayasa’nın 26. Maddesi ve AİHS’in 10. Maddesi’yle güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verilmesini

B. Başvurunun önemine binaen Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 68. maddesi uyarınca 5651 Sayılı Yasa’ya eklenen 8/A Maddesi hakkında tedbir kararı verilmesine ve kararın incelenmesine öncelik verilmesini

C. 5651 Sayılı Yasa’nın 8/A Maddesi hakkındaki taleplerinin Genel Kurul’da görüşülerek işbu yasa hükmünün İPTALİNİ

D. 5651 Sayılı Yasa’ya eklenen 8/A Maddesi’nin uygulanması halinde telafisi imkansız ağır ihlaller oluşacağından İç Tüzüğün 45/C Maddesi gereğince YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI kararı verilmesini

talep ettiler.

Bireysel Başvuru Dilekçesini PDF olarak burada bulabilirsiniz.

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Slashdot
 • LinkedIn
April 15th, 2015

Charlie Hebdo ile ilgili erişim engelleme kararlarına itiraz

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak 15 Nisan 2015 tarihinde Charlie Hebdo websitesi (http://charliehebdo.fr) ve Wikipedia’nın Charlie Hebdo’nun tarihçesi ile ilgili geniş kapsamlı bilgi veren sayfası (https://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo) hakkındaki Gölbaşı (Ankara) Sulh Ceza Hakimliği’nin 27.02.2015 tarih ve 2015/191 D.İş sayılı erişim engelleme kararına itiraz ettiler.

İtiraz dilekçesini PDF olarak burada bulabilirsiniz.

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Slashdot
 • LinkedIn
January 23rd, 2015

Formal Legal Notice Sent to the Legal Representatives of Twitter Inc

A Formal Legal Notice through a Notary Public has been sent by Law Professors Yaman Akdeniz & Kerem Altıparmak on 20 January 2015 for the termination of Twitter’s corporate practices that are in violation of human rights in Turkey.  A copy of the formal legal notice may be accessed through the below link:

http://cyber-rights.org.tr/docs/Twitter_ihtar_ENG.pdf

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Slashdot
 • LinkedIn
January 23rd, 2015

Twitter Hukuk Ekibine Gönderilen İhtarname

20 Ocak 2015 tarihinde Twitter Hukuk Ekibine (ABD / Türkiye) Prof.Dr. Yaman Akdeniz ve Yar.Doç.Dr. Kerem Altıparmak tarafından Twitter’ın Türkiye’deki insan haklarını ihlal eder nitelikteki uygulamalarından vazgeçmesi konusunda Noter aracılığıyla bir ihtarname gönderildi. Bu ihtarnamenin metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://cyber-rights.org.tr/docs/Twitter_ihtar_TR.pdf

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Slashdot
 • LinkedIn
December 4th, 2014

Yolsuzluk Yayın Yasağı ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Gazeteci Adnan Keskin ve Gazeteci Banu Güven 03 Aralık 2014 Çarşamba günü Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinin  25.11.2014 tarih ve 2014/4205D. İş sayılı kararı ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesine 6216 Sayılı Kanun’un 49/5. maddesi uyarınca tedbir ve İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi ile başvurdu.

Başvuru dilekçelerinin PDF sürümüne buradan erişebilirsiniz.

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Slashdot
 • LinkedIn
September 26th, 2014

Altıparmak & Akdeniz: “Trafik Bilgisi TİB’e verilir” Anayasaya aykırı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 126’ıncı maddesi ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 3üncü maddesinin dördüncü fıkrası “(4) Trafik bilgisi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ilgili işletmecilerden temin edilir ve hâkim tarafından karar verilmesi hâlinde ilgili mercilere verilir” şeklindeki hükmünün Anayasanın 20. maddesi ve AİHS’in 8. maddesinde korunan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 26 Eylül 2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptılar.

Başvurucular ayrıca başvurunun önemine binaen Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 68. maddesi uyarınca incelenmesine öncelik verilmesini; esastan yapılacak inceleme sonucunda, ihlalin tespiti yanında, dilekçede açıklandığı gibi ihlalin sonlandırılması ancak ilgili yasa hükmünün iptali ile mümkün olabileceğinden 6552 sayılı Kanunun 126. maddesiyle değişik 5651 sayılı Yasanın 3. maddesinin 4. fıkrasının iptali için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’na sevk edilmesini talep ettiler.

Başvuru dilekçelerinin PDF sürümüne buradan erişebilirsiniz.

 

Milliyet YAKA

 

 

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Slashdot
 • LinkedIn
August 18th, 2014

IGF Boycott Statement

IGF Boycott Statement

18 August, 2014

You can download a formatted and footnoted PDF version from here

The objective of each annual IGF programme is to maximize the opportunity for open and inclusive dialogue and the exchange of idea; to build capacities amongst all stakeholders and benefit from the multi-stakeholder perspective of the IGF. The 2003 WSIS Geneva Declaration on Principles reaffirms “as an essential foundation of the Information Society, and as outlined in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, that everyone has the right to freedom of opinion and expression; that this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”.

The Ninth Annual Internet Governance Forum (“IGF”) Meeting will be held in Istanbul, Turkey on 2-5 September 2014. Let us briefly explain why we decided to boycott IGF.

Between May 2007 and July 2014 Turkey blocked access to approximately 48.000 websites subject to its controversial Internet Law No 5651 which allows for blocking access to websites with the goal of protecting children from harmful content.

Although, the Law aimed to protect children from harmful content, from the very beginning it has been used to prevent adults’ access to information. In February 2014, amendments made to Law No 5651 extended blocking provisions to include URL-based blocking of Internet content which also allegedly include violation of personal rights or privacy infringements. The same amendments compelled all ISPs to be part of an Association for Access Providers to centrally enforce blocking orders within 4 hours of receipt and introduced one-to-two-year data retention requirements for hosting companies in addition to all ISPs. Furthermore, subject to new provisions, ISPs are required to take all necessary measures to block access to alternative access means such as proxy websites and other circumvention services including possibly VPN services. The amended version of the Law 5651 also shield the Telecommunications Communication Presidency (TIB) staff from prosecution if they commit crimes during the exercise of their duties within TIB.

Since the introduction of the controversial amendments access to both Twitter and YouTube has been blocked in March 2014 arbitrarily and unlawfully by the Telecommunications Communication Presidency as confirmed by the recent decisions of the Turkish Constitutional Court. With both blocking orders the government aimed to prevent the circulation of graft allegations of 17 December 2013 before the local elections to be held on 30 March 2014. During the blocking period, the authorities also ordered major ISPs to hijack Google and OpenDNS’s DNS servers tampering with the DNS system to surveil communications as well as to prevent users to circumvent the blocking orders. The Constitutional Court stated that the blocking of Twitter by TIB constituted a grave intervention on the freedom of expression of all Twitter users. Furthermore, the Constitutional Court in a 14-2 majority judgment decided that the YouTube ban was unconstitutional and infringed on the applicants freedom of expression protected by the Constitution.

However, despite these strong decisions Twitter decided to implement its Country Withheld Content Policy for Turkey and started to block access to certain Turkish Twitter accounts as well as individual tweets. It was reported in June 2014 that Twitter complied with 44 out of 51 court decisions since they visited Ankara on 14 April 2014 and the US based social media platform continues to aid and assist Turkish authorities to censor political content from Turkey.

Facebook also banned pages of a number of alternative news sources on its social media platform, including Yüksekova Haber (Yuksekova News), Ötekilerin Postası (The Others’ Post), Yeni Özgür Politika (New Free Policy), Kürdi Müzik (Kurdish Music), and other related groups on Kurdish movements during 2013 and has been critized for removing several pages related to the Peace and Democracy Party (BDP). Regardless of the above mentioned Constitutional Court decisions, currently, access to popular platforms such as Scribd, Last.fm, Metacafe, and Soundcloud is blocked from Turkey. Access to Wordpress, DailyMotion, Vimeo and Google+ has ben blocked temporarily by court or administrative orders during the last year. A number of alternative news websites that report news on Kurdish issues remain indefinitely blocked from Turkey including Firat News, Azadiya Welat, Dengemed and Keditor. In total it is estimated that 200 websites are banned indefinitely for their pro-Kurdish or left wing publications. The practice of banning the future publication of entire websites goes beyond “any notion of ‘necessary’ restraint in a democratic society and, instead, amounts to censorship”.

Over the past year, many users received suspended sentences and fines for their social media activity, usually on charges related to terrorism, blasphemy, or criticism of the state and its officials. In September 2013, during a retrial at the 19th Istanbul Criminal Court of Peace, pianist and composer Fazil Say was given a suspended sentence of 10 months and court supervision for insulting religious values in a series of tweets.

Subsequent to Gezi Park protests of June 2013 dozens of people were detained for their social media posts in the ensuing crackdown. Criminal investigations and prosecutions were initiated subject to Articles 214 and 217 of the Turkish Criminal Code concerning incitement to commit a crime and disobey the law as well as with regards to miscellaneous provisions of Law No 2911 on Meetings and Demonstrations. However, such criminal investigations and prosecutions “do a disservice to democracy and often even endanger it” creating a chilling effect on all social media platform users. On the contrary, “the dominant position which the Government occupies makes it necessary for it to display restraint in resorting to criminal proceedings, particularly where other means are available for replying to the unjustified attacks and criticisms of its adversaries or the media”. No such restraing has been displayed by the government authorities since Gezi.

In addition to widespread blocking of websites and content as well as criminal investigations and prosecutions to silence political speech, the Turkish authorities are also building surveillance infrastructure including the deployment of deep packet inspection systems to monitor all forms of communications unlawfully.

Therefore, we decided to boycott IGF 2014 hosted by Ministry of Transport, Maritime and Communications and coordinated by the Information and Technologies Authority. We also confirm that we will not be taking part in the IGF.

Yaman Akdeniz & Kerem Altiparmak

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Slashdot
 • LinkedIn
August 18th, 2014

IGF Boykot Açıklaması

IGF Boykot Açıklaması

18 Ağustos 2014

Formatlı ve dipnotlu PDF sürümü buradan indirebilirsiniz

2-5 Eylül 2014 tarihlerinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ev sahibi olduğu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun koordinasyonunu üstlendiği IGF (İnternet Yönetişim Forumu) 2014 İstanbul buluşmasını boykot etme kararı aldık. 

Yıllık olarak düzenlenen IGF (İnternet Yönetişim Forumu) buluşmalarının amacı, açık ve kapsayıcı bir diyalog ve fikir alışverişi için gerek duyulan olanakları en yüksek düzeye çıkarmak, tüm paydaşlar arasındaki kapasiteyi geliştirmek ve IGF’in sunduğu çok paydaşlı perspektiften yararlanılmasını sağlamaktır. 2003 Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nde kabul edilen Cenevre İlkeler Bildirgesi’nde  ‘Bilgi Toplumunun temel esaslarından biri olarak; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19’uncu maddesinde tanımlanan herkesin düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına sahip olduğu; bu hakkın, düşünceyi hiçbir müdahale olmadan savunma, bilgiyi ve fikirleri herhangi bir vasıtayla ve sınırsızca araştırma, elde etme ve yayma hürriyetini içerdiği’ bir kez daha teyit edilmiştir. 

Dokuzuncu IGF Buluşması, 2-5 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır. IGF toplantısının Türkiye’de yapılmasını neden boykot etme kararı aldığımızı kısaca anlatmak isteriz.

Türkiye, Mayıs 2007 ila Temmuz 2014 tarihleri arasında, çocukları zararlı içerikten korumak amacıyla İnternet sitelerine erişimin engellenmesine olanak tanıyan 5651 sayılı tartışmalı İnternet Yasası kapsamında 48.000 İnternet sitesine erişimi engellemiştir. 

Erişim engellemeye ilişkin 5651 sayılı Yasa ile getirilen hükümler başından itibaren sadece çocuklar için zararlı görülen içeriklerle sınırlı kalmamış, daha çok erişkinlerin bilgiye ulaşma hakkına getirilen kısıtlar olarak yapılandırılmıştır. 5651 sayılı yasada Şubat 2014’te yapılan değişikliklerle birlikte, zaten sorunlu olan bu yapı kişisel hakların ve özel hayatın ihlal edildiğine yönelik iddiaları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Yasadaki değişikliklerle ayrıca, erişim engelleme kararlarının bildirildiği andan itibaren 4 saat içinde merkezi olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla tüm İnternet Servis Sağlayıcılarının Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne üye olmaları şart koşulmuştur. Bütün İnternet Servis Sağlayıcılarının (İSS) yanı sıra, yer sağlayıcıların da, bir ila iki yıl boyunca trafik verilerini saklamasına yönelik şartlar getirilmiştir. Ayrıca, yeni hükümler uyarınca İSS’lerin proxy siteleri gibi alternatif erişim yollarına erişimi engellemek için gerekli tüm tedbirleri almaları gerekmektedir, ki buna diğer engellemeyi aşmaya yönelik diğer hizmetler ve muhtemelen VPN hizmetleri de dahildir. Ayrıca, 5651 sayılı yasanın değiştirilmiş yeni hali ile, Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı (TİB) personeli, görevlerini yerine getirirken işledikleri suçlardan dolayı cezai soruşturma açılmasına karşı koruma altına alınmıştır.

Yasada yapılan tartışmalı değişiklikler sonrasında, Mart 2014’te, Twitter ve YouTube’a erişim TİB tarafından, Anayasa Mahkemesinin de kısa süre önce verdiği kararlarda doğrulandığı üzere, keyfi ve hukuka aykırı bir şekilde engellenmiştir. Her iki erişim engelleme kararında da hükümet, 17 Aralık 2013 tarihinde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarının 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden önce yayılmasını engellemeyi amaçlamıştır. Ayrıca, erişimin engellendiği süre boyunca yetkililer, belli başlı İnternet Servis Sağlayıcılarına, Google DNS ve Open DNS sunucularını, DNS zehirlemesi yoluyla engellemeleri için talimat vermiş ve DNS sistemlerinin ayarlarıyla oynamak suretiyle iletişimi gözetlemeyi ve kullanıcıların erişim engellerini aşmalarının önüne geçmeyi amaçlamıştır. Anayasa Mahkemesi, Twitter’ın TİB tarafından engellenmesinin tüm kullanıcıların ifade özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahale niteliğinde olduğunu belirtmiştir.  Bunun dışında, Anayasa Mahkemesi 14’e karşı 2 oy çokluğuyla aldığı kararında, YouTube yasağının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve başvurucuların Anayasa’da korunan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmiştir. 

Ancak, söz konusu kuvvetli kararlara rağmen Twitter, Ülke Bazlı İçerik Engelleme Politikasını  Türkiye için uygulamaya karar vermiş ve bazı Türk Twitter hesaplarına ve münferit tweet’lere erişimi engellemeye başlamıştır. Haziran 2014’te çıkan bir habere göre, Twitter’ın 14 Nisan 2014 tarihinde Ankara’yı ziyaretinden itibaren 51 mahkeme kararından 44’üne uyduğu ifade edilmiştir.  ABD merkezli bu sosyal medya platformu, Türk yetkililerinin siyasi içeriklere Türkiye’den sansür uygulamasına yardımcı olmaya devam etmektedir.

Facebook da benzer şekilde 2013 yılında kendi sosyal medya platformunda yer alan, Yüksekova Haber, Ötekilerin Postası, Yeni Özgür Politika, Kürdi Müzik dahil olmak üzere Kürt hareketiyle ilgili başka grupların da yayın yaptığı çeşitli alternatif haber kaynaklarının sayfalarını yasaklamış  ve Barış ve Demokrasi Partisi ile ilgili bazı sayfaları yayından kaldırdığı için eleştirilmiştir. 

Yukarıda anılan Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen, halihazırda Scribd, Last.fm, Metacafe, ve Soundcloud gibi popüler platformlara Türkiye’den erişim engellidir. Bunun dışında, Wordpress, DailyMotion, Vimeo ve Google+ sitelerine erişim, geçen yıl içerisinde çıkan mahkeme kararları veya idari kararlarla geçici olarak engellenmiştir. Yine, Fırat Haber, Azadiya Welat, Dengemed ve Keditör de dahil olmak üzere, Kürt sorunuyla ilgili haber yapan çok sayıda alternatif haber sitesine Türkiye’den erişim süresiz olarak engellenmiştir. Kürt siyasal hareketi ile ilişkili veya sol görüşlü yayınlarından dolayı toplamda yaklaşık 200 İnternet sitesinin yasaklandığı tahmin edilmektedir. Bir sitenin tamamının engellenmesi suretiyle gelecekteki yayınlarının yasaklanması, demokratik bir toplumda ‘gerekli’ müdahale anlayışının çok ötesine geçerek sansür anlamına gelmektedir.

Geçen yıl içerisinde pek çok kullanıcı sosyal medyadaki faaliyetlerinden dolayı, genellikle terör, dine hakaret veya devleti ve devlet yetkililerini eleştirmek gibi suçlamalarla, ertelenmiş hapis ve para cezasına çarptırılmıştır. Eylül 2013’te, İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan yeniden yargılamada, piyanist ve besteci Fazıl Say, yayınladığı bir dizi tweet’te dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası ertelenerek denetim süresi uygulanmasına karar verilmiştir.  

Haziran 2013 Gezi Parkı eylemlerinin ardından yapılan polis müdahalesinde onlarca insan sosyal medyadaki yayınlarından dolayı gözaltına alınmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 214. ve 217. maddeleri kapsamında, suç işlemeye tahrik ve kanunlara uymamaya tahrikten, ve yine 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun çeşitli hükümlerine dayanılarak cezai soruşturma ve kovuşturmalar başlatılmıştır. Ne var ki, bu tarz cezai soruşturma ve kovuşturmalar ‘demokrasiye hizmet etmemekte ve hatta onu zedeleyerek’  tüm sosyal medya kullanıcılarını ciddi şekilde caydırmaktadır. Oysa AİHM’in norm haline getirdiği standartlara göre, ‘hükümetin işgal ettiği üstün mevki, özellikle muhaliflerinin veya medyanın haksız saldırılarına ve eleştirilerine cevap vermek için başka araçları kullanabileceği durumlarda ceza davasına başvurmada kendisini sınırlı görmesini gerektirir.’  Gezi eylemlerinden bu yana hükümet yetkilileri kendilerine bu şekilde hiçbir sınırlama getirmemiştir. 

Siyasi görüşleri susturmak için İnternet sitelerinin ve içeriklerinin yaygın olarak engellenmesi, ceza soruşturması ve kovuşturma başlatılmasının yanı sıra, Türk yetkililer, her türlü iletişimi kanuna aykırı bir şekilde izlemek için, derin paket analiz sistemlerinin (DPI) kullanıldığı denetim altyapıları kurmaktadır. 

Bu nedenlerle, biz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ev sahibi olduğu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun koordinasyonunu üstlendiği IGF 2014 buluşmasını boykot ettiğimizi ve bu vesileyle, IGF’e katılmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. 

Yaman Akdeniz & Kerem Altıparmak

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Slashdot
 • LinkedIn