Cyber-Rights.Org.TR

April 25th, 2014

YouTube’a Erişim Engellenmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne İkinci İtiraz

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz 24 Nisan 2014 Perşembe günü YouTube’a Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından uygulanan erişim engellemesi ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne  İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi ile başvurdu. Başvurularında Altıparmak ve Akdeniz 5651 sayılı Yasa ile TİB’e verilen erişim engelleme yetkisinin Anayasaya aykırı olduğunu ifade ettiler.

Kerem Altıparmak ve Yaman Akdeniz, bu başvurularının 07 Nisan 2014 Pazartesi günü yapmış oldukları başvuru ile birleştirilmesi talebinde de bulundular.

Başvuru dilekçelerinin PDF sürümüne buradan erişebilirsiniz.

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Slashdot
 • LinkedIn
April 7th, 2014

YouTube’a Erişim Engellenmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne İtiraz

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz 07 Nisan 2014 Pazartesi günü YouTube’a Erişim Engellenmesi ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne  İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi ile başvurdu.

Başvuru dilekçelerinin PDF sürümüne buradan erişebilirsiniz.

 

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Slashdot
 • LinkedIn
March 28th, 2014

Twitter’a Erişim Engellenmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne Ek Dilekçe Sunuldu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz 24 Mart 2014 Pazartesi günü Twitter’a Erişim Engellenmesi ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne 6216 Sayılı Yasanın 49. maddesinin 5. fıkrası uyarınca tedbir, İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi ile başvurdu.Bu başvuruya ek olarak 28 Mart 2014 Cuma günü Anayasa Mahkemesi’ne aşağıda bulunan ek dilekçe teslim edildi.

Ek Dilekçenin PDF sürümüne buradan erişebilirsiniz.

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Slashdot
 • LinkedIn
March 26th, 2014

Interim Measure requested from the European Court of Human Rights with regards to the blocking of Twitter from Turkey

On Wednesday 26 March 2014, Dr. Yaman Akdeniz, Professor of Law at the Faculty of Law, Istanbul Bilgi University and Dr. Kerem Altıparmak, Assistant Professor at the Faculty of Political Sciences, Ankara University, Turkey applied to the European Court of Human Rights with regards to the blocking of Twitter from Turkey.

Akdeniz & Altiparmak requested the European Court of Human Rights to issue an Interim Measure subject to Rule 39 of the Rules of Court to ask the Turkish authorities to lift the access blocking decision as there is an imminent risk of irreparable damage to the right to free elections which is a fundamental principle of any effective democracy and freedom of expression.

In their submission they wrote that

“Today, Twitter plays a far more critical role than the role the Cumhuriyet Newspaper had during the 2007 elections. Blocking and censorship of the Twitter platform and website is a significant democratic deficit in Turkey. There are only 5 days left until the local elections. It is of dire importance that the European Court of Human Rights issue an injunction within 24 hours. If the decision is postponed to a date after the elections, irreparable damage will result and any information shared after that date will not have the same value and impact.”

Their full submission to the European Court of Human Rights may be accessed as a PDF file here.

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Slashdot
 • LinkedIn
March 26th, 2014

AİHM’e Twitter’ın Erişim Engellenmesi ile ilgili Tedbir Talepli Başvuru

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak 26 Mart 2014 Çarşamba sabahı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın hukuka açıkça aykırı olan twitter.com sitesine koyduğu erişim engelleme kararı ile ilgili tedbir talepli olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu.

İngilizce olarak hazırlanmış olan AİHM başvuru dilekçesinin PDF sürümüne buradan erişebilirsiniz.

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Slashdot
 • LinkedIn
March 24th, 2014

Twitter’a Erişim Engellenmesi ile ilgili TİB’e İtiraz

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz 24 Mart 2014 Pazartesi günü Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın hukuka açıkça aykırı olan twitter.com sitesine koyduğu erişim engelleme kararının ivedilikle geri alınması ve uygulamasının durdurulması talebi ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na itiraz ettiler.

Başvuru dilekçelerinin PDF sürümüne buradan erişebilirsiniz.

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Slashdot
 • LinkedIn
March 24th, 2014

Twitter’a Erişim Engellenmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne İtiraz

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz 24 Mart 2014 Pazartesi günü Twitter’a Erişim Engellenmesi ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne 6216 Sayılı Yasanın 49. maddesinin 5. fıkrası uyarınca tedbir, İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi ile başvurdu.

Başvuru dilekçelerinin PDF sürümüne buradan erişebilirsiniz.

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Slashdot
 • LinkedIn
February 4th, 2014

5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısı ile ilgili Rapor

İSTANBUL – 04 Şubat 2014 Basın Açıklaması

5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Raporu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak son günlerde gündemde olan ve bu hafta içerisinde meclis gündemine de taşınacak olan “5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” üzerine bir değerlendirme raporu hazırladı.

Raporda 5651 sayılı Yasada öngörülen değişikliklere ilişkin tasarı metni uygulamadaki sorunlarla beraber eleştirel açıdan değerlendirilmiştir.

Raporda açıklandığı üzere mevcut yasa çoğu zaman yasal dayanakları aşan keyfi uygulamalara sebep olmaktayken ve daha da önemlisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 2012 senesinde 5651 sayılı kanunun erişim engellemeye dair hükümlerinin sözleşmeye aykırı bulunduğuna hükmedilmişken kanunda, insan hakları ve özellikle ifade özgürlüğünü geliştirici nitelikte hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Mevcut insan haklarını ihlal eden hükümlerin mevzuattan ivedilikle kaldırılması gerekirken bu sorunlar görmezden gelinmiş ve hükümet orta ve uzun vadede çok daha vahim sonuçlara yol açacak, sansürü sistematikleştirecek yeni bir yasa tasarısını TBMM Genel Kurul’una göndermiştir.

Rapora göre, teklif edilen değişikliklerin hukuki süreci fazlasıyla hızlı ve alelacele olmuştur zira 42 farklı yasa bir aydan kısa bir sürede herhangi bir kamusal müzakere dahi olmaksızın değerlendirilerek bir Torba Yasa Tasarısı içine konulmuştur. Raporun açıkça ortaya koyduğu gibi Tasarının her bir maddesinin ayrı ayrı hukuksal sorunlara kaynaklık etmesinin ötesinde metin bir bütün halinde değerlendirildiğinde hukuk devleti açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu husus özellikle iki noktada tekrarlanmaktadır. Birincisi; yasa, kanuni idare ve hukuk devleti ilkesine aykırı olarak idareye keyfi düzenlemeler yapma, idare yaptırımlar uygulama yetkisi vermektedir. Bu uygulamaların yasal sınırları belirsiz olduğu gibi TİB hem yasama, hem yargı hem de yürütme yetkilerini tek elde toplamaktadır. İkinci temel sorun, yasa tasarısının keyfi uygulamalara karşı çıkmayı mümkün kılacak etkili başvuru yollarını içermemesidir. Bütün tasarı, İnternet üzerinden bilgi ve belge paylaşan kullanıcıların başta ifade özgürlüğü olmak üzere Anayasal hakları hiç dikkate alınmadan hazırlanmıştır.

Bu yapısal eksiklikler yasanın tamamını Anayasa ve insan hakları hukuku açısından sakatlamaktadır.

Raporda altı çizilen bir başka önemli konu ise TİB Başkanı’nın erişimi doğrudan olarak kendi kendine erişim engelleme kararı alabilecek olmasına dair teklif edilen düzenlemedir. Rapora göre olağanüstü bir yetki yasası niteliği taşıyan değişiklik teklifi; yasama, yürütme ve yargı erklerinin tamamını bir istihbarat örgütü haline dönüşen TİB’e devretmektedir. Tasarı, ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir yasadır ve böyle hassas bir konuda idari otoritelere aşırı derecede geniş takdir yetkisi tanınması ifade özgürlüğünün kullanılması açısından toplumda caydırıcı bir etki yaratacaktır.

Raporda önerilen sınırlamaların fazlasıyla geniş olması ve veri saklama süresi de dahil olmak üzere diğer tüm detayların düzenleyici işlemlerle idare tarafından düzenlenecek olmasının özel hayata önemli nitelikte bir müdahale olduğuna dikkat çekilmiştir.

Rapora göre tasarıyla getirilen Erişim Sağlayıcıları Birliği özgür irade ile kurulmuş olan bir kurum değildir ve kurumların Birliğe zorunlu üyeliği her açıdan dernek kurma özgürlüğü ihlal edilmektedir.

Rapor hukuka aykırı içeriğin uyar-kaldır yoluyla kaldırma uygulamasından çıkıp URL tabanlı engelleme yoluna gidilmesi kişisel Twitter, Facebook hesapları ve YouTube videoları veya hesaplarının da erişim engelleme kararlarına konu olacağını belirtmektedir.

Raporda belirtildiği üzere hükümetin, kanuni dayanaklardan yoksun ve ifade özgürlüğü, politik söylem ve bilgiye erişim gibi temel hak ve özgürlükleri orantısızca kısıtlayan mevcut tasarı yerine ifade özgürlüğünün İnternet üzerinde korunmasını daha da genişleterek Anayasa ve insan hakları sözleşmesine, uluslararası standartlara uyulan yeni bir politika geliştirilerek geniş bir kamuoyu yoklaması ile beraber şeffaflık, açıklık, çoğulcu, hukuki, temel hakları baz alan yeni bir mevzuat düzenlemesine gitmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Yasa Tasarısının her bir maddesinin Anayasa ve insan haklar sözleşmelerine aykırılığı bir yana, bir bütün olarak hukuk devletini yok etme yolunda atılan bir adım olacağı düşünülmektedir. 

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Slashdot
 • LinkedIn
January 15th, 2014

WSJ: Turkey Debates New Law to Control Web Users

The Wall Street Journal: Turkey Debates New Law to Control Web Users

13 January, 2014,  By Ayla Albayrak

ISTANBUL—Buffeted by a corruption scandal that has snared dozens of his allies and rocked his administration, Prime Minister Recep Tayyip Erdogan is seeking to bolster government control over the internet ahead of a crucial election cycle, provoking a backlash from opposition politicians and business groups.

According to a draft law to be debated in parliament this week, Turkey’s communication ministry and the directorate monitoring telecommunication, or TIB, would be given sweeping new powers over Turkish internet service providers which would allow the government to access swathes of data without judicial approval. Under the draft provisions, web hosts would be obliged to store all the information of users’ online activities for up to two years and to provide this information to officials in Ankara upon their request. Officials could order access providers to block online content deemed illegal or to be “violating privacy” of a person, within only hours and without a court decision.

The controversial amendments, which would be added to the existing law regulating the internet usage, were hidden in a legislative package containing almost 130 articles on a wide range of issues. Turkey made almost 1,700 requests for Google to remove material from the web in the first six months of last year—more than three times any other country and a rise of nearly 1000% in one year—although most of its requests were turned down.

A representative of the Parliament’s budget committee said he expected the provision to pass by the end of the month. Opposition politicians and Turkey’s main business lobby criticized the proposal, which they said limited freedom of expression and risked damaging the country’s image.

The draft law comes amid a corruption probe which has rocked Mr. Erdogan’s government since December, prompting a wave of arrests and a cabinet reshuffle ahead of crucial local and Presidential elections this year. Opposition newspapers have cited leaked police reports saying that the probe is expected to broaden to include members of Mr. Erdogan’s own family.

Lawyers said the draft law would dramatically empower the government, enabling it to circumvent the existing judicial process.

“This means widening the existing censorship. It would be completely up to the subjective evaluation of the officials to decide whether the content breaches privacy or not. Normally, such an evaluation should be made by a court,” telecommunications lawyer Burcak Unsal, said.

Analysts said the law would dramatically broaden censorship by preventing information leaks which could harm the government in the midst of a political struggle prompted by the corruption probe. During the first wave of arrests, photographs and videos which claimed to prove the alleged of bribery and irregular relationships between officials were leaked on the internet.

“The government is trying to deploy a political control mechanism over the internet. People can see that these articles are a response to [antigovernment] Gezi protests and the current corruption investigations,” says Yaman Akdeniz, law professor in Istanbul’s Bilgi University, an active critic of internet restrictions in Turkey.

Ankara has frequently stated the need to “protect the family and children” from “harmful content” and the need to prevent online crime. The Communications Ministry refused to comment on the logic for drafting the new amendments.
Over the past five years, Turkish courts have actively blocked access to websites, including popular video sharing site YouTube, which was blocked for two years, between 2008 and 2010, by multiple court decisions. The latest popular website targeted courts was video-sharing site Vimeo, which was temporarily blocked after a court decision last Wednesday.

A year ago, the European Court of Human Rights ruled that Turkey’s existing internet law was against the convention of human rights and freedom of expression.
In June, millions of people took part in antigovernment protests across Turkey, using social media tools such as Twitter and Facebook to surpass government censorship in the mainstream media.

Despite having almost four million followers, Mr. Erdogan famously called Twitter “a menace” after the microblogging site became a focus for dissent.

In 2011, the government tried to introduce obligatory internet filters, which would have forced internet users to choose from a selection of filters before accessing the web. The government had to back down in face of widespread criticism and street protests all over Turkey.

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Slashdot
 • LinkedIn
January 15th, 2014

WSJ: Türkiye, internet yasasını tartışıyor

The Wall Street Journal:  Türkiye, internet yasasını tartışıyor 

14 Ocak, 2014

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, çok sayıda destekçisine uzanan ve yönetimi sarsan yolsuzluk skandalı ile boğuşurken önemli seçim döngüsü öncesinde hükümetin internet üzerindeki kontrolünü artırmanın yollarını araması muhalif siyasetçilerden ve iş dünyasından tepki alıyor.

Parlamentoda bu hafta görüşülecek taslak kanuna göre Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı ile Telekomünikasyon İletişim Bakanlığı TIB’e internet hizmet sağlayıcıları üzerinde tanınacak kontrol gücü hükümete yargı onayı olmadan verilere erişme imkanı tanıyacak. Taslağa göre kullanıcıların online bilgileri iki yıla kadar saklanacak ve talep edilmesi halinde Ankara’daki yetkililere verilecek. Yetkililer, yasadışı olduğu ya da gizliliği ihlal ettiği kanısına varmaları durumunda herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın saatler içinde online içeriğin kaldırılmasını isteyebilecek.

Tartışmalara neden olan söz konusu düzenlemeler, çeşitli konularda yaklaşık 130 madde içeren bir kanun paketinin içine saklandı. Türkiye, çoğunluğu reddedilse de geçtiğimiz yılın ilk altı ayında Google’dan mateyallerin internetten kaldırılması için yaklaşık 1700 talepte bulundu – diğer ülkelerin talep sayısının üç katından fazla ve bir yılda yaklaşık yüzde 1000 artış anlamına geliyor-

Parlamento bütçe komitesinden bir temsilci, tasarının ay sonunda geçirilmesini beklediğini belirtti. Muhalif siyasiler ile TÜSİAD, ifade özgürlüğünü kısıtladığı ve ülkenin imajına zarar verdiği gerekçesi ile teklifi eleştirdi.

Avukatlara göre kanun, hükümeti ciddi şekilde güçlendirerek mevcut yargı sürecinden kurtulmasını sağlayabilir.

Bilişim avukatı Burçak Ünsal konu hakkında, “Taslak, mevcut sansürün genişletilmesi anlamına geliyor. İçeriğin, gizliliği ihlal edip etmediği hakkında karar vermek tamamen yetkililere bağlı olacak. Normalde böyle bir kararı mahkeme alır,” diye konuştu.

Analistler, yolsuzluk soruşturması ile başlayan güç mücadelesinin ortasında kanunun hükümete zarar verebilecek bilgilerin sızdırılmasını önleyerek sansürü genişletebileceğini belirtti. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen tutuklamaların ilk dalgası sırasında soruşturma konusu rüşveti ve yetkililer arasındaki çarpık ilişkileri kanıtladığı iddia edilen fotoğraflar ve videolar internete sızmıştı.

Türkiye’deki internet kısıtlamalarının aktif eleştirmenlerinden biri olan İstanbul Bilgi Üniversitesi hukuk profesörlerinden Yaman Akdeniz, “Hükümet, internet üzerinde siyasi bir kontrol mekanizması kurmaya çalışıyor. İnsanlar bu maddelerin hükümet karşıtı Gezi protestolarına ve süregelen yolsuzluk soruşturmasına karşı bir cevap olduğunu görebilir,” diye konuştu.

Ankara sıklıkla “aileyi ve çocukları zararlı içerikten koruma” ve online suçları önleme ihtiyacını dile getirmişti. Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, yeni düzenleme taslağının oluşturulmasının mantığı hakkında yorumda bulunmayı reddetti.

Türk mahkemeleri son beş yılda çeşitli mahkeme kararları ile YouTube’un (2008-2010 yılları arasında kapalı kalmıştı) da dahil olduğu bazı popüler vide paylaşım sitelerine erişimi yasaklamıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir yıl önce Türkiye’deki mevcut internet kanununun insan hakları ve ifade özgürlüğü konvansiyonuna karşı olduğu kararına varmıştı.

Haziran ayında hükümet karşıtı protestolara katılan milyonlarca insan Twitter ve Facebook gibi medya araçlarını kullanarak hükümetin mainstream medya sansürünün üstünden gelmişti.

Hükümet 2011 yılında kullanıcıların internete erişimlerinden önce filtre seçimi yapmaya zorlayan zorunlu internet filtreleri uygulamaya çalışmıştı ancak geniş çaplı eleştiriler ve Türkiye’nin dört bir yanındaki sokak protestoları nedeniyle bu fikirden vazgeçmişti.

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Slashdot
 • LinkedIn